Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/26/2011

Thay đổi liên kết Bài đăng cũ hơn, bài đăng mới hơn bằng hình ảnh

[FD's BlOg] - Đối với mỗi template của blogspot, mặc định cuối mỗi trang sẽ có 3 link liên kết là "Bài viết mới hơn", "Trang chủ", "Bài viết cũ hơn". Để làm cho blog trông đẹp hơn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn 1 thủ thuật nhỏ để đổi các liên kết đó thành hình ảnh.

Các bạn coi hình minh họa bên dưới.

Trước khi chỉnh sửa

Sau khi chỉnh sửa :

Thực hiện các bước sau:
1. Đầu tiên bạn phải có hình tượng trưng cho 3 liên kết link đó
Có thể tham khảo 3 hình dưới đây
  
2. Đăng nhập blog
3. Vào Chỉnh sửa Code HTML
4. Nhấn vào Mở Rộng Tiện Ích
5. Tìm đọan code sau:

<span id='blog-pager-newer-link'>
<a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + "_blog-pager-newer-link"' expr:title='data:newerPageTitle'><data:newerPageTitle/></a>
</span>
</b:if>

<b:if cond='data:olderPageUrl'>
<span id='blog-pager-older-link'>
<a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + "_blog-pager-older-link"' expr:title='data:olderPageTitle'><data:olderPageTitle/></a>
</span>
</b:if>

<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>
<b:else/>
<b:if cond='data:newerPageUrl'>
<a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>
</b:if>
</b:if>

6. Thay những đọan code màu đỏ bằng những đọan code sau:

a. đọan code 1 : <data:newerPageTitle/>
thay bằng
<img alt='Next' border='0' src='{link hình 1}' title='Next'/>
b. đọan code 2 : <data:olderPageTitle/>
thay bằng
<img alt='previous' border='0' src='{link hình 2}' title='previous'/>
c. đọan code 3 : <data:homeMsg/>
thay bằng
<img alt='home' border='0' src='{link hình 3}' title='home'/>


7. Save template
8. Xong

Chúc các bạn thành công.
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top