Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/26/2011

Ẩn hoặc xóa Đăng Nhận xét (Atom)

[ luat1x1 ] - Tôi xin giới thiệu với quý bạn đọc vài cách đúng về nguyên tắc để có thể xóa hoặc ẩn đi dòng liên kết Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom) để làm cho blogspot của bạn trở nên đẹp hơn.

Cách 1.
Đăng nhập Blogger, vào Design >> Edit HTML, chọn Expand Widget Templates.

Tìm (dùng Ctrl + F) và xóa dòng <b:include name='feedLinks'/>.

Lưu Template và kiểm kết quả thử xem.

Cách 2.
Đặt đoạn code bên dưới vào trước dòng ]]></b:skin>.

.posts-feeds, .feed-links {display:none !important;visibility:hidden !important}

Lưu Template. Kiểm tra kết quả đi nào.

Cách 3. Tìm dòng code như bên dưới và xóa toàn bộ nó đi.

<b:includable id='feedLinksBody' var='links'>
<div class='feed-links'>
<data:feedLinksMsg/>
<b:loop values='data:links' var='f'>
<a class='feed-link' expr:href='data:f.url' expr:type='data:f.mimeType' target='_blank'><data:f.name/> (<data:f.feedType/>)</a>
</b:loop>
</div>
</b:includable>

Cách 4.
Tìm đoạn code ở Cách 3 và thêm vào phần được đánh dấu màu đỏ để biến code thành đoạn chú thích.

<b:includable id='feedLinksBody' var='links'>
<!-- <div class='feed-links'>
<data:feedLinksMsg/>
<b:loop values='data:links' var='f'>
<a class='feed-link' expr:href='data:f.url' expr:type='data:f.mimeType' target='_blank'><data:f.name/> (<data:f.feedType/>)</a>
</b:loop>
</div> -->
</b:includable>

Chúc bạn thành công.
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top