Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/26/2011

Tạo menu dạng cây thư mục vào blog


[FD's Blog] -Trước khi giới thiệu bài viết này, Ngankvn có góp ý là các blogger đa phần xài menu ngang có sổ dọc xuống. Và xin giới thiệu thêm là menu ngang dạng sổ xuống mình có giới thiệu rồi, và bài viết này mình xin bổ xung thêm một kiểu menu khác vào trong kho thủ thuật blog của mình. Người này thích cái này, người nọ thích cái khác, cho nên thủ thuật này không phải là không cần thiết.

Hình ảnh minh họa:

►Bây giờ bắt đầu cài đặt:
1. Đăng nhập blog
2. Vào Bố Cục (Layout)
3. Vào chỉnh sửa Code HTML (Edit HTML)
4. Chèn đọan code CSS bên dưới vào ngay trên dòng </head> 

<link rel="StyleSheet" href="http://ahom24.googlepages.com/dtree.css" type="text/css" />

<script type="text/javascript" src="http://ahom24.googlepages.com/dtree.js"></script>


5Save template lại.
6. Vào Bố cục -> Phần tử trang -> tạo một Widget HTML/Javascript.
7. Chèn đọan code bên dưới vào Widget vừa tạo:

<div class="dtree">

<!-- Có thể bỏ đọan code này nếu bạn muốn -->

<p><a href="javascript: d.openAll();"><img src="http://amen24.googlepages.com/plus.gif"><b>Open all</b></a> | <a href="javascript: d.closeAll();"><img src="http://amen24.googlepages.com/minus.gif"><b>Close all</b></a></p>

<!-- Có thể bỏ đọan code này nếu bạn muốn -->


<script type="text/javascript">

d = new dTree('d');

d.add(0,-1,'Home','http://yourblog.blogspot.com');


d.add(1,0,'Main Menu 1')

d.add(2,0,'Main Menu 2','','','','URL Image of Main Menu 2');
d.add(10,2,'Sub Menu 2.1','Link Sub Menu 2.1','','','Link Image of Sub Menu 2.1');
d.add(20,2,'Sub Menu 2.2','Link Sub Menu 2.2','','','Link Image of Sub Menu 2.2');
d.add(30,2,'Sub Menu 2.3','Link Sub Menu 2.3','','','Link Image of Sub Menu 2.3');
d.add(40,2,'Sub Menu 2.4','Link Sub Menu 2.4','','','Link Image of Sub Menu 2.4');
d.add(50,2,'Sub Menu 2.5','Link Sub Menu 2.5','','','Link Image of Sub Menu 2.5');


d.add(3,1,'Main Menu 3','');
d.add(10,3,'Sub Menu 3.1','Link Sub Menu 3.1');
d.add(20,3,'Sub Menu 3.2','Link Sub Menu 3.2');
d.add(30,3,'Sub Menu 3.3','Link Sub Menu 3.3');
d.add(40,3,'Sub Menu 3.4','Link Sub Menu 3.4');
d.add(50,3,'Sub Menu 3.5','Link Sub Menu 3.5');

d.add(4,1,'Main Menu 4');
d.add(10,4,'Sub Menu 4.1','Link Sub Menu 4.1');
d.add(20,4,'Sub Menu 4.2','Link Sub Menu 4.2');
d.add(30,4,'Sub Menu 4.3','Link Sub Menu 4.3');
d.add(40,4,'Sub Menu 4.4','Link Sub Menu 4.4');
d.add(50,4,'Sub Menu 4.5','Link Sub Menu 4.5');d.add(5,0,'Main Menu 5','Link URL Main Menu 5','{Your Text}','','Link Image for Main Menu 5');
d.add(6,0,'Main Menu 6','Link URL Main Menu 6','{Your Text}','','Link Image for Main Menu 6');
d.add(7,0,'Main Menu 7','Link URL Main Menu 7','{Your Text}','','Link Image for Main Menu 7');

d.add(8,0,'Recycle Bin','Link URL','Recycle bin','','http://amen24.googlepages.com/trash.gif');

document.write(d);

</script>
</div>


8. Save lại.

►Đọc hiểu code:
Các dòng code màu đỏ là link liên kết của bạn.
Các dòng code màu xanh là link ảnh (icon cho menu)
http://yourblog.blogspot.com : thay bằng blog của bạn.
- Để thêm các menu chính bạn thêm code sau:

d.add(9,0,'Main Menu 9','Link URL Main Menu 9','{Your Text}','','Link Image for Main Menu 9');
d.add(10,0,'Main Menu 10','Link URL Main Menu 10','{Your Text}','','Link Image for Main Menu 10');

- Và thêm các menu phụ thì bạn thêm như sau, ví dụ menu phụ cho Main Menu 9:

d.add(9,0,'Main Menu 9','Link URL Main Menu 9','{Your Text}','','Link Image for Main Menu 9');
d.add(10,9,'Sub Menu 9.1','Link Sub Menu 9.1');
d.add(20,9,'Sub Menu 9.2','Link Sub Menu 9.2');
d.add(30,9,'Sub Menu 9.3','Link Sub Menu 9.3');
d.add(40,9,'Sub Menu 9.4','Link Sub Menu 9.4');
d.add(50,9,'Sub Menu 9.5','Link Sub Menu 9.5');

Lưu ý là các số 10, 20, 30 phải liên tục.

►Một lưu ý cuối cùng: có thể tiện ích sẽ không hiển thị được, điều này là do 2 link:

http://ahom24.googlepages.com/dtree.css

http://ahom24.googlepages.com/dtree.js

Hết Bandwidth. do đó nếu chắc thì bạn download 2 file này về và up lên host của riêng mình (tránh trường hợp xài chung sẽ dẫn đến hết bandwidth).

Nếu hết bandwidth mà bạn vẫn chưa down được, có thể vào đây tìm, (gõ từ khóadtree.css và dtree.js sẽ có kết quả)
Chúc các bạn thành công.


Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top