Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/13/2011

Tạo Contact Form cho blog với Foxyform

Trên Blogger, bạn không thể tạo một Contact Form một cách độc lập mà phải nhờ đến các website chuyên cung cấp dịch vụ tạo Contact Form miễn phí. Ở đây tôi xin giới thiệu trang FoxyForm.
Vào trang http://www.foxyform.com/. Chọn các option như hình bên dưới.

Điền địa chỉ email của bạn để dùng cho việc nhận email liên hệ. Sau đó nhấn nút Create Formular. Bạn sẽ được chuyển đến trang lấy code cho Contact Form. Đoạn code đó thường có dạng như sau:

<!-- Do not change code! -->
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td><iframe width="400" height="490" frameborder="0" src="http://www.foxyform.com/form.php?id=XXXXX&sec_hash=XXXXXXXXXXX"></iframe></td></tr><tr><td align="center"><a style="font:8px Arial;color:#5C5C5C;" href="http://www.foxyform.com">foxyform.com</a></td></tr></table>
<!-- Do not change code! ->

Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top