Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/13/2011

Recent posts 2 cột với hiệu ứng Tooltip

Việc áp dụng tooltip vào các tiện ích recent posts sẽ làm cho các tiện ích này trở nên pro hơn. Thực ra mình đã từng thử việc này lâu rồi, nhưng các lần trước “mò” đều ko ra, nản nên bỏ đó, bây giờ “cảm hứng” đang dâng, tự nhiên test lại được. Và thế là post cho mọi người. Với thủ thuật này khi rê chuột vào tiêu đề bài viết thì nội dung tóm tắt của bài viết sẽ được hiển thị. Với cách này dễ thu hút người đọc hơn so với chỉ tiêu đề bài viết và ảnh thumbnail minh họa.
Nếu có gì không rõ, các bạn hãy xem lại bài viết : Recent posts 2 cột

Hình ảnh minh họa
tootltip recent posts  - mothuthuat.com
Xem DEMO : Recent Posts with Tooltip
* Sau đây là các bước thực hiện :
1. Vào bố cục
2. Vào chỉnh sửa code HTML
3. Chèn đọan code bên dưới vào trước thẻ đóng </head>

<link href="http://data.fandung.com/blog/demo/tooltip-recentposts/tooltip.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="http://data.fandung.com/blog/demo/tooltip-recentposts/System_Tooltip.js" type="text/javascript"></script>

4. Tạo widget HTML/Javascript và dán đọan code bên dưới vào :

<style type="text/css">
#rc-posts-2-col {
width:320px;
}
#rc-posts-2-col h3 {
background:url(http://data.fandung.com/blog/demo/tooltip-recentposts/img-bg-rd.png) no-repeat top left;
padding:3px 5px 14px 5px;
font-size:13px;
color:#fff;
}
table#rc-2cot {border-top:1px solid #ccc;border-bottom:1px solid #ccc; border-left:1px solid #ccc;}
#rc-tr1 {background:#f3f3f3;}
#rc-tr0 {background:#fff;}
#rc-td {padding:2px; color:#CC0000; border-right:1px solid #ccc;width:160px;}
#rc-td img {float:left; margin-right:2px; height:50px; width:50px; border:1px solid #ccc; padding:1px;}
#rc-td a {text-decoration:none;}
#rc-td a:hover {text-decoration:underline;}
</style>

<script type="text/javascript">
home_page = "http://www.fandung.com/";
label = "Thu%20Thuat%20Blog";
numposts = 12;
postcount = 400;
sumTitle = 40;
colortitle = "#555";
tcolortitle = "#ff6c00";
cmcolor = "#6b1f01";
nocmtext = "No Comment";
cmtext = "Comments";
posttext = "Posted in";
</script>

<div id="rc-posts-2-col"><h3>Recent Posts with tooltip</h3>
<div id="rc-posts-loading">
<img align='absmiddle' src='http://data.fandung.com/img/loading-related.gif'/>
</div>
<script src="http://data.fandung.com/blog/demo/tooltip-recentposts/tooltip-rc-post-2cot.js" type="text/javascript"></script>
</div>

- Ở bài viết mở rộng này, chỉ có thêm các biến mới là :
postcount = 400; //số kí tự của đọan nội dung tóm tắt bài viết
tcolortitle = “#ff6c00″; // màu của tiêu đề bài viết ở phần mô tả
cmcolor = “#6b1f01″; // màu của phần thông tin bài viết (gồm : ngày đăng và số nhận xét)

còn các biến : nocmtext, cmtext, posttext các bạn có thể thay thế bằng các đọan text khác tùy ý bạn.

- Nếu muốn hiển thị bài viết mới cho cả blog, các bạn thay file js ở trên lại thành file bên dưới :

http://data.fandung.com/blog/demo/tooltip-recentposts/tooltip-rc-post-2cot-all.js

5. Save widget lại để hòan thành.

Tạm thời widget này sẽ chỉ hiển thị được 1 cái ở 1 trang mà thôi, nếu bạn nào hiển thị 2 widget này trên 1 trang sẽ gặp 1 số trục trặc. Tất nhiên là với những người am hiểu 1 chút về javascript thì vấn đề này ko có gì đáng ngại. Mình chỉ lưu ý với 1 số bạn chưa rành về js.
Update : Recent posts with Tooltip (1 cột)

Theo yêu cầu của 1 số bạn, mình đã fix lại thủ thuật này với 1 cột hiển thị.
Xem DEMO : Recent posts with tooltips (1 cột)

Hình ảnh minh họa :

Recent posts with Tooltip (1 cột) - mothuthuat.com 
* Để thực hiện, các bạn chỉ cần điều chỉnh 1 vài đọan code như bên dưới :
Code CSS :

#rc-posts-2-col {
width:220px; /*Thay đổi giá trị này cho phù hợp với độ rộng của sidebar ở blog của bạn*/
}
#rc-td {padding:2px; color:#CC0000; border-right:1px solid #ccc;width:220px;} /*thay đổi giá trị 220px bằng với giá trị đã thay đổi ở trên*/

Code javascript :

thay đổi giá trị của biến :
sumTitle = 60;
cho phù hợp

Thay link file javascript của thủ thuật thành link bên dưới là ok :
http://data.fandung.com/blog/demo/tooltip-recentposts/tooltip-rc-post-1cot.js (dùng cho 1 nhãn)
http://data.fandung.com/blog/demo/tooltip-recentposts/tooltip-rc-post-1cot-all.js (dùng cho cả blog)

Với 1 chút thay đổi nhỏ như vậy bạn đã có thể có 1 tiện ích recent posts with tooltip với 1 cột hiển thị.
Chúc các bạn thành công.

Nguồn mothuthuat.com

Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top