Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/13/2011

Hiển thị thời gian tải trang cho blogspot

- Hiển thị thời gian tải trang cho blog giúp bạn kiểm tra tốc độ load trang web cho blog của bạn để có cơ sở cải thiện nó bởi vì về một phương diện nào đó, tốc độ tải trang web càng nhanh thì blog của bạn càng được ưa thích bởi người đọc hơn.

Để làm được điều này, bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây.

Bước 1. Đăng nhập Blogger vào Design >> Edit HTML.
Đặt đoạn code bên dưới vào sau thẻ <head>.
<!-- Page load timer -->
<script type='text/javascript'>
var d = new Date();
var starttime = d.getTime();
</script>

Tiếp theo đặt đoạn code bên dưới vào trước thẻ </body>.

<!-- START page load timer -->
<script type='text/javascript'>
var d2 = new Date();
var endtime = d2.getTime();
var totaltime = (endtime - starttime)/1000;
var result = Math.round(totaltime*100)/100;
document.getElementById("loadtime").innerHTML = "Thời gian tải trang: "+ result +" giây";
</script>
<!-- END page load timer -->
Lưu Template.
Bước 2. Đặt dòng code bên dưới vào một tiện ích HTML/JavaScript hay tại vị trí cần hiển thị thông tin tải trang.
<p id="loadtime"></p>

Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top