Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/13/2011

Tạo menu ngang trên phần Header

Các Tempplate cơ bản của Blogger thường không có thanh menu ngang trên phần Header. Một kiểu menu như vậy giúp bạn có thêm không gian web để bố trí các liên kết cần thiết cho blog.
Để tạo kiểu menu này, bạn hãy thực hiện như sau.
Bước 1. Đăng nhập Blogger, vào Design >> Edit HTML. Đặt đoạn code CSS sau đây vào trước dòng ]]</b:skin>.

/* ----- LINKBAR ----- */
#linkbar {
margin: 6px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 100%;
position: relative;
background: #000;
border: 1px solid #000;
border-bottom: 0;
}
#linkbar ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 5px 5px 7px 5px;
text-align: left;
list-style-type:none;
}
#linkbar li {
display: inline;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}
#linkbar h2 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
display: none;
visibility: hidden;
}
#linkbar a {
clear: both;
margin: 0px -4px 0px 0px;
padding: 3px 20px 3px 20px;
width:100%;
text-decoration:none;
font-family: arial, sans-serif;
font-weight: bold;
font-size: 12px;
color: #fff;
border-right: 1px solid #fff;
}
#linkbar a:hover {
color: #000;
background: #fff;
}

Bước 2. Tìm dòng <div id='header-wrapper'> và đặt trước nó với đoạn code bên dưới. (Đối với Template Simple sẵn có của Blogger hiện nay thì đặt trước thẻ <header>).

<div id='linkbar-wrapper'>
<b:section class='linkbar' id='linkbar' showaddelement='no'>
<b:widget id='LinkList1' locked='true' title='Linkbar' type='LinkList'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
<div class='widget-content'>
<ul>
<b:loop values='data:links' var='link'>
<li><a expr:href='data:link.target'><data:link.name/></a></li>
</b:loop>
</ul>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>

Lưu Template.

Bước 3. Vào Page Elements. Bạn sẽ nhìn thấy trên đỉnh Template có một tiện ích tên là Linkbar nằm trên phần Header, nhấn vào nút Edit. Tại cửa sổ mới, bạn lần lượt thêm các URL và tên cho các liên kết.


 Nguồn Blog Huynh Nhat Ha
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top