Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/04/2011

Tạo Feed cho tất cả các nhãn bài đăng

Hướng dẫn:
Bước 1: Login vào blog của bạn, sau đó vào Thiết kế, rồi vào chỉnh sửa HTML
Bước 2: Check vào ô Mở rộng tiện ích, sau đó nhấn CTRL + F để tìm dòng sau:

<b:loop values='data:labels' var='label'>

Bước 3: Sau khi tìm được, hãy xóa đoạn code ở giữa từ dòng đó đến dòng sau: </b:loop>
Thật ra đó là bạn nên thay đoạn code sau thành đoạn code dưới:


<b:loop values='data:labels' var='label'>
<li>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name'><img alt='Subscribe' src='http://www.feedburner.com/fb/images/pub/feed-icon16x16.png' style='vertical-align:middle;border:0'/></a>
<b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>
<span expr:dir='data:blog.languageDirection'><data:label.name/></span>
<b:else/>
<a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>
</b:if>
<span dir='ltr'/>
</li>
</b:loop>
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top