Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/04/2011

Tạo bài viết liên quan co ảnh thumbnails

Tiện ích “Bài viết liên quan” có thumbnail – hình đại diện thu nhỏ phía dưới mỗi bài viết sẽ gây được sự chú ý của người đọc, kích thích người đọc truy cập vào bài viết liên quan giúp tăng lượng traffic tới blog của bạn.
Hình minh họa tiện ích “Bài viết liên quan” có hình đại diện thu nhỏ
related-posts
Đây là tiện ích do Aneesh bên bloggerplugins.org phát triển, VnBlognet xin phép dịch và phổ biến để các bạn tham khảo, nếu thấy phù hợp với blog thì thực hiện tạo tiện ích này theo hướng dẫn sau.
< 1 > . Truy cập vào Blogger  >  Layout  >  Edit HTML
- Click vào ô chọn "Expand Widget Templates"
< 2 > . Tìm (Ctrl-F) đoạn code:

</head>

thay thế nó bằng đoạn code sau:

<!--Related Posts with thumbnails Scripts and Styles Start-->
<!-- remove --><b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<style type="text/css">
#related-posts {
float:center;
text-transform:none;
height:100%;
min-height:100%;
padding-top:5px;
padding-left:5px;
}

#related-posts h2{
font-size: 1.6em;
font-weight: bold;
color: black;
font-family: Georgia, &#8220;Times New Roman&#8221;, Times, serif;
margin-bottom: 0.75em;
margin-top: 0em;
padding-top: 0em;
}
#related-posts a{
color:black;
}
#related-posts a:hover{
color:black;
}

#related-posts a:hover {
background-color:#d4eaf2;
}
</style>
<script type='text/javascript'>
var defaultnoimage="http://1.bp.blogspot.com/_u4gySN2ZgqE/SosvnavWq0I/AAAAAAAAArk/yL95WlyTqr0/s400/noimage.png";
var maxresults=5;
var splittercolor="#d4eaf2";
var relatedpoststitle="Related Posts";
</script>
<script src='http://blogergadgets.googlecode.com/files/related-posts-with-thumbnails-for-blogger-pro.js' type='text/javascript'/>
<!-- remove --></b:if>
<!--Related Posts with thumbnails Scripts and Styles End-->
</head>
< 3 > . Tìm đoạn code:

<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
có thể trong một số mẫu Template blogger có dạng:

<p class='post-footer-line post-footer-line-1'>
nếu không thấy một trong hai đoạn code trên, bạn tìm:

<data:post.body/>
và dán dưới chúng đoạn code sau:
<!-- Related Posts with Thumbnails Code Start-->
<!-- remove --><b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><div id='related-posts'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>
</b:if>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels_thumbs&amp;max-results=6&quot;' type='text/javascript'/></b:loop>
<script type='text/javascript'>
removeRelatedDuplicates_thumbs();
printRelatedLabels_thumbs(&quot;<data:post.url/>&quot;);
</script>
</div><div style='clear:both'/>
<!-- remove --></b:if> 
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'><b:if cond='data:post.isFirstPost'>
<a href='http://www.bloggerplugins.org/2009/08/related-posts-thumbnails-blogger-widget.html' style='display:none;'>Related Posts with thumbnails for blogger</a><a href='http://www.bloggerplugins.org/' style='display:none;'>blogger gadgets</a>
</b:if></b:if>
<!-- Related Posts with Thumbnails Code End -->
< 4 > . Chỉnh sửa tiện ích cho phù hợp với Blog (chỉnh các thông số màu đỏ)

- Chỉnh sửa số bài hiển thị trong tiện ích:
var maxresults=5;

- Chỉnh sửa tiêu đề của tiện ích:

var relatedpoststitle="Related Posts";
- Chỉnh sửa hình đại diện mặc định cho các bài không có hình ảnh:

- Thay đổi màu sắc của dòng kẻ phân chia bài:

var splittercolor="#d4eaf2";
- Để hiển thị tiện ích ở tất cả các trang, kể cả trang chủ Homepage: bạn chỉ cần bỏ hai dòng bắt đầu bằng <!-- remove –> ở bước < 2 > và < 3 > đó là:

<!-- remove --><b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>


<!-- remove --></b:if>
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top