Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/13/2011

Tạo bài viết liên quan kèm ảnh Thumbnails cho blogspot

Thủ thuật hiển thị bài viết liên quan kèm ảnh Thumbnails ở đây thể hiện một cách chuyên nghiệp hơn. Bài viết này được lấy từ 1 số nguồn trên internet trong khi lang  thang . 
Đầu tiên: Đăng nhập vào blog --> Bố cục --> Chỉnh sửa HTML -> Mở rộng mẫu tiện ích 
 Sau đó tìm đến thẻ   </head>
Chèn đoạn code dưới đây trước nó nhé:
    <!--Related Posts with thumbnails-->
    <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
    <style type="text/css">
    #related-posts {
    float:center;
    text-transform:none;
    height:100%;
    min-height:100%;
    padding-top:5px;
    padding-left:5px;
    }
    #related-posts h2{
    font-size: 1.6em;
    font-weight: bold;
    color: black;
    font-family: Georgia, &#8220;Times New Roman&#8221;, Times, serif;
    margin-bottom: 0.75em;
    margin-top: 0em;
    padding-top: 0em;
    }
    #related-posts a{
    color:black;
    }
    #related-posts a:hover{
    color:black;
    }
    #related-posts  a:hover {
    background-color:#d4eaf2;
    }
    </style>
    <script src='http://xemtruyenhinh.110mb.com/relatedthumbs21.js' type='text/javascript'/>
    </b:if>
    <!--Related Posts with thumbnails-->


Tiếp theo:  Tìm đến đoạn code tương tự sau:

    <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
Thay thế bằng đoạn code dưới :
    <!-- Start Related Posts with Thumbnails-->
    <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
    <div id='related-posts'>
    <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
    <b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>
    </b:if>
    <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
    <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels_thumbs&amp;max-results=6&quot;' type='text/javascript'/></b:if></b:loop><a href='http://www.bloggerplugins.org/2009/08/related-posts-thumbnails-blogger-widget.html' style='display:none;'>Related Posts with thumbnails for blogger</a><a href='http://www.bloggerplugins.org/' style='display:none;'>blogger tutorials</a>
    <script type='text/javascript'>
    var currentposturl=&quot;<data:post.url/>&quot;;
    var maxresults=5;
    var relatedpoststitle="Related Posts";
    removeRelatedDuplicates_thumbs();
    printRelatedLabels_thumbs();
    </script>
    </div><div style='clear:both'/>
    </b:if>
    <!-- End Related Posts with Thumbnails-->

Chú ý:   var maxresults=5; số 5 là giá trị max số bài viết hiển thị
Save lại ---> kiểm tra kết quả thế nào nhé !
Chúc các bạn thành công !

Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top