Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/19/2011

Hiển thị ngày tháng trên blogger


Hiển thị ngày tháng trên trang web của bạn là một cách trang trí hay cũng như làm cho trang web của bạn có vẻ chuyên nghiệp hơn. Những đoạn code JavaScript sau đây sẽ giúp bạn hiển thị ngày tháng lên trang web theo một số kiểu khác nhau.

Kiểu 1: Tháng/ngày/năm (Ví dụ hôm nay là 12/17/2009)

Bạn hãy đặt đoạn code sau tại nơi bạn muốn ngày tháng xuất hiện.
<script language="javascript">
var today_date= new Date()
var month=today_date.getMonth()+1
var today=today_date.getDate()
var year=today_date.getFullYear()
//document.write("Today's date is: ")
document.write(month+"/"+today+"/"+year)
</script>

Bạn có thể thay đổi font và màu chữ bằng cách kèm theo các lệnh thuộc tính tương thích.

Kiểu 2: Tháng-ngày-năm (Ví dụ hôm nay là 12-17-2009)

Bạn hãy đặt đoạn code sau tại nơi bạn muốn ngày tháng xuất hiện.

<script language="javascript">
var today_date= new Date()
var month=today_date.getMonth()+1
var today=today_date.getDate()
var year=today_date.getFullYear()
//document.write("Today's date is: ")
document.write(month+"-"+today+"-"+year)
</script>

Kiểu 3: Lấy ví dụ hôm nay là ngày 17/12/2009 thì kiểu này hiển thị theo dạng tiếng Anh là December 17, 2009 

Đặt đoạn code sau giữa 2 thẻ <head> và </head>.

<script language=javascript>
var today_date= new Date()
var month=today_date.getMonth()
var today=today_date.getDate()
var year=today_date.getFullYear()

var months = new Array(
"January",
"February",
"March",
"April",
"May",
"June",
"July",
"August",
"September",
"October",
"November",
"December");
</script>

Sau đó đặt đoạn code này tại nơi bạn muốn ngày tháng xuất hiện.

<script language=javascript>
document.write(months[month]+" "+today+", "+year)
</script>

Từ những đoạn code Javascript này bạn có thể điều chỉnh để có thể hiển thị ngày tháng theo kiểu tiếng Việt, bạn hãy khám phá nhé!

Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top