Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

4/28/2012

Thay Bài đăng mới hơn, cũ hơn bằng tiêu đề bài viế

Đây là thủ thuật thay thế Older Post (Bài đăng Cũ hơn), Newer Post (Bài đăng Mới hơn) bằng tiêu đề Bài đăng tương ứng. Phạm vi hoạt động trong bài viết, nó giúp những liên kết tới các Bài đăng Cũ hơn và Bài đăng Mới hơn trở nên trực quan, dễ nắm bắt hơn.Bước 1: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template của bạn.
#blog-pager p{text-align:left} 

Bước 2: Tìm thẻ <b:includable id='post' var='post'> và thêm vào sau nó đoạn mã dưới đây:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> <script type='text/javaScript'>var newer='';older='';timestampISO='<data:post.timestampISO8601/>';timestampISO=timestampISO.replace(/\+/g,'%2B');</script> </b:if> 

Bước 3: Tìm thẻ <b:include name='nextprev'/> và thay thế nó bằng đoạn mã dưới đây:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> <div class='blog-pager' id='blog-pager'> <b:if cond='data:olderPageUrl'> <p> <data:olderPageTitle/>: <a expr:href='data:olderPageUrl' id='Blog1_blog-pager-older-link' rel='prev'><script type='text/javaScript'>older='y';</script></a> </p> </b:if> <b:if cond='data:newerPageUrl'> <p> <data:newerPageTitle/>: <a expr:href='data:newerPageUrl' id='Blog1_blog-pager-newer-link' rel='next'><script type='text/javaScript'>newer='y';</script></a> </p> </b:if> <script type='text/javaScript'> //<![CDATA[ function links(json){var newer_link='';older_link='';total_posts=json.feed.openSearch$totalResults.$t;start_index=json.feed.openSearch$startIndex.$t;items_perpage=json.feed.openSearch$itemsPerPage.$t;if(items_perpage==1){older_link=json.feed.entry[0].title.$t}else{newer_link=json.feed.entry[0].title.$t;if((total_posts-start_index)>1){older_link=json.feed.entry[2].title.$t}}if(older=='y'){document.getElementById('Blog1_blog-pager-older-link').innerHTML=older_link}if(newer=='y'){document.getElementById('Blog1_blog-pager-newer-link').innerHTML=newer_link}}function link_total_posts(json){var link_total_posts=json.feed.openSearch$totalResults.$t;if(link_total_posts!=1){document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index='+(link_total_posts-1)+'&max-results=3&callback=links\"><\/script>')}else{document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index=2&max-results=1&callback=links\"><\/script>')}}document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&published-min='+timestampISO+'&max-results=0&callback=link_total_posts\"><\/script>'); //]]> </script> </div> <div class='clear'/> <b:else/> <b:include name='nextprev'/> </b:if>

Share this post
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

2 nhận xét

 1. cái tiện ích này mình tạo, nhưng nó không hiển thị tên bài viết. Mình cũng k biết thế nào, bạn giúp mình nha. tiện đây mình cũng mún biết phần này mún làm như kiểu của bạn với 4 button thì làm thế nào. nếu được thì share cho mình nha

  Trả lờiXóa
 2. Đây là template trên Vnblogspot.com
  Bạn có thể vào đó tìm và nghiên cứu.
  Jump to top thì mình không rõ.
  3 nút kia thì bạn chỉ cần thêm Css vào trước thẻ ]]>

  #blog-pager-newer-link{float:left;background: #F7F7F7;-webkit-box-shadow: 0 0 15px #222;-moz-box-shadow: 0 0 15px #222;box-shadow: 0 0 10px #888;margin-top: 2em;margin-bottom: 2em;-moz-border-radius: 4px;-khtml-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;border-radius: 4px;padding: 4px;margin-right: 1em;color: #666;}
  #blog-pager-older-link{float:left;background: #F7F7F7;-webkit-box-shadow: 0 0 15px #222;-moz-box-shadow: 0 0 15px #222;box-shadow: 0 0 10px #888;margin-top: 2em;margin-bottom: 2em;-moz-border-radius: 4px;-khtml-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;border-radius: 4px;padding: 4px;margin-right: 1em;color: #666;}
  #blog-pager{text-align:center;background: #F7F7F7;-webkit-box-shadow: 0 0 15px #222;-moz-box-shadow: 0 0 15px #222;box-shadow: 0 0 10px #888;margin-top: 2em;margin-bottom: 2em;-moz-border-radius: 4px;-khtml-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;border-radius: 4px;padding: 4px;margin-right: 1em;color: #666;}

  #blog-pager-newer-link:hover {background: #F7F7F7;-webkit-box-shadow: 0 0 15px #222;-moz-box-shadow: 0 0 15px #222;box-shadow: 0 0 10px $bgcolor;margin-top: 2em;margin-bottom: 2em;-moz-border-radius: 4px;-khtml-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;border-radius: 4px;padding: 4px;margin-right: 1em;color: $bgcolor;}
  #blog-pager-older-link:hover {background: #F7F7F7;-webkit-box-shadow: 0 0 15px #222;-moz-box-shadow: 0 0 15px #222;box-shadow: 0 0 10px $bgcolor;margin-top: 2em;margin-bottom: 2em;-moz-border-radius: 4px;-khtml-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;border-radius: 4px;padding: 4px;margin-right: 1em;color: $bgcolor;}
  #blog-pager:hover {background: #F7F7F7;-webkit-box-shadow: 0 0 15px #222;-moz-box-shadow: 0 0 15px #222;box-shadow: 0 0 10px $bgcolor;margin-top: 2em;margin-bottom: 2em;-moz-border-radius: 4px;-khtml-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;border-radius: 4px;padding: 4px;margin-right: 1em;color: $bgcolor;}


  Nếu không được hãy pm mình

  Trả lờiXóa

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top