Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

11/07/2011

Tạo màu nền xen kẽ cho nhận xétDEMO

Việc áp dụng thủ thuật này có liên quan đến thủ thuật tạo số đếm nhận xét vì thế kết hợp hai thủ thuật lại với nhau để đơn giản hóa code, theo các bước sau đây:Bước 1. Đăng nhập Blogger, vào Design >> Edit Template, chọn Expand Widget Templates. Đặt kịch bản gán lớp nhận xét chẳn và lẻ vào trước thẻ </head>.


<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function counterComments(strx) {
var therest;
therest = CommentsCounter % 2;
if (therest == 0) {
document.getElementById(strx).className='evenComments';
} else {
document.getElementById(strx).className='oddComments';
}
}
//]]>
</script>

Bước 2. Tìm dòng <b:loop values='data:post.comments' var='comment'>

Và thay nó bằng đoạn code bên dưới:

<!-- đếm nhận xét từ Zero -->
<script type='text/javascript'>var CommentsCounter=0;</script>
<b:loop values='data:post.comments' var='comment'>
<!-- gắn ID cho từng nhận xét -->
<div class='' expr:id='data:comment.id'>

Tiếp tục tìm dòng code: <data:commentPostedByMsg/> (dòng này hiển thị chữ says/said/nói, tùy theo Template bạn có thể đặt đoạn code bên dưới theo ý muốn) rồi chèn bên dưới nó bằng đoạn code sau:
<span class='comment-counter'>
<a expr:href='"#comment-" + data:comment.id' title='Comment Link'>
<script type='text/javascript'>
CommentsCounter=CommentsCounter+1;
document.write(CommentsCounter)
</script>
</a>
</span>

Tiếp theo tìm đến thẻ đóng </b:loop> cho thẻ <b:loop values='data:post.comments' var='comment'> rồi đặt trước nó bằng đoạn code bên dưới:
<!-- thiết lập lớp cho nhận xét -->
<script type='text/javascript'>
counterComments('<data:comment.id/>')
</script>

</div>

Bước 3. Đặt code CSS vào trước dòng ]]></b:skin>.

 1. /* số đếm nhận xét */
 2. .comment-counter {
 3. float: right;
 4. display: block;
 5. width: 40px;
 6. margin-top: -30px;
 7. text-align: right;
 8. font-family: 'Century Gothic','Lucida Grande',Arial,Helvetica,Sans-Serif;
 9. font-size: 28px;
 10. font-weight: normal;
 11. }
 12. .comment-counter a:link, .comment-counter a:visited {color:#445566 !important;}
 13. .comment-counter a:hover, .comment-counter a:active {color:#FF9933 !important;}
 14. /* thuộc tính phân biệt nhận xét chẳn và lẻ */
 15. .evenComments { /* nhận xét chẳn */
 16. margin: 10px 0px;
 17. padding: 5px 20px 0px;
 18. background-color: #F0F0F9;
 19. border:1px solid #DDD;
 20. }
 21. .oddComments { /* nhận xét lẻ  */
 22. margin: 10px 0px;
 23. padding: 5px 20px 0px;
 24. background-color: #F0F8FF;
 25. border:1px solid #DDD;
 26. }

Về style cho CSS bạn có thể tự tùy biến và vận dụng linh hoạt cho blogspot của mình. Lưu Template là hoàn thành.
Nguồn Thuthuatblogger.info
Share this post
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top