Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

11/08/2011

Đổi ảnh khi rê chuột vào avatar


Bình thường Blog Yahoo chỉ cho áp dụng một ảnh vào Blog Yahoo nhưng lại không cho được ảnh động do vậy thủ thuật dưới đây cho phếp bạn sử dụng 2 ảnh làm Profile và có thể sử dụng cả ảnh động Gif 

1.Dưới đây là Code tạo 2 ảnh Prifile

#profile_highlight img{height:0;}
#profile_highlight .profile_photos{background:url(Link ảnh 1 khi chưa dê chuột) no-repeat left;height:150px;}
#profile_highlight
.profile_photos:hover{background:transparent url(Link ảnh 2 khi dê chuột vào) no-repeat left;height:150px;}
- Các bạn thay Link ảnh 1 và link ảnh 2 vào Code trên
- Height:150px là độ cao của các ảnh hiển thị
2.trang trí cho nick name :

a
.trang trí cho tên nick name
#profile_highlight .nickname a{
background:transparent url(http://dl.glitter-graphics.net/pub/895/895091ibu6ckruwr.gif);font-weight:normal;font-size:100%;font-family:Tahoma;color:#FF00FF;text-decoration:blink;}
b.chèn hình dưới nick name :
Quote:
#profile_highlight .nickname{font-size:0;background:transparent url(link ảnh) no-repeat center;height: Apx;}
3.Trang trí cho nút thêm bạn và nút blog yêu thích
a.code nút thêm bạn và hiệu ứng hiện hình khi ấn vào nút thêm bạn
 Quote :

.addfrdbtn .cta-ss {background:transparent url(http://i853.photobucket.com/albums/ab96/chung092009/th_addfriend-buttoncopy.gif) no-repeat center!important;height:50px;}
.addfrdbtn .cta-ss strong{background:transparent !important;}
.addfrdbtn .cta-ss strong{font-size:0;}

.addfrdbtn .cta-ss:hover {background:transparent url(http://lanshinetweb.myweb.hinet.net/msn/love/l%20%28231%29.gif) no-repeat center!important;height:50px;}
b.Code thay hình nút blog yêu thích,trong blog của mình,mình sử dụng hình trái tim,biểu tượng của tình yêu,tức là yêu thích 
code :
 
.subscribebtn .cta-ss {background:transparent url(http://lanshinetweb.myweb.hinet.net/msn/love/l%20%28231%29.gif) no-repeat center!important;height:50px;}
.subscribebtn .cta-ss strong{background:transparent !important;}

.subscribebtn .cta-ss:hover {background:transparent url(http://truongton.net/forum/imagehosting/10231647aae4f624f01.gif) no-repeat center!important;height:50px;}
.subscribebtn .cta-ss strong{font-size:0;}
Ở đoạn code trên thì :" http://lanshinetweb.myweb.hinet.net/msn/love/l%20%28231%29.gif "
là hình hiện ở nút blog yêu thích khi chưa rê chuột vào

4.Code chèn avatar động cho blog beta plus
Quote :

#profile_highlight img{height:0;}
#profile_highlight .profile_photos{background:url(http://i853.photobucket.com/albums/ab96/chung092009/9i87o879i8789i.gif) no-repeat center;height:420px;}
còn cái hình nè : " http://truongton.net/forum/imagehosting/10231647aae4f624f01.gif "
là hình hiện lên khi rê chuột vào,trông hơi nghịch ngợm một chút,hj`


Dưới đây là một số ảnh Profile bạn có thể Downlad về sau đó Uploand lên hots riêng và lấy link phòng khi link ảnh đó bị Die

 
 
    


  

             ;
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top