Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

11/01/2011

Những tiện ích Recent Posts cho Bloggspot


Tiện ích Magazine Recent Posts cho BloggerTiếp tục chủ đề tạo tiện ích Recent Posts cho Blogger, bài viết này iTechPlus sẽ tổng hợp những style Recent Posts đẹp mắt mang phong cách báo chí, được phát triển bởi Fandung – một blogger trẻ tiềm năng trong giới Blogger Việt Nam.
Do Fandung phát triển nhiều Style cho tiện ích Magazine Recent Post, nên iTechPlus sẽ giới thiệu từng Style một, update thường xuyên ( cho đến hết ), và nếu các bạn biết thêm một style nào khác ( của tác giả khác ) vui lòng để lại comment bên dưới để chúng ta cùng trao đổi và học hỏi nhé !
Style 1 : Recent Post theo Label ở Homepage
Recent Post theo Label ở Homepage
Hình minh họa | Xem DEMO
Thực hiện :
1. Vào Thiết kế > Phần tử trang
2. Tạo một widget HTML/JavaScripts và chèn vào đoạn code bên dưới :
<style type="text/css">
#cotent-news {
border:#999 solid 1px;
width: 650px; }
#top-news {
width: 440px;
height:166px; 
padding:5px;
border:#bbb solid 1px;
background:#eee;
font-size:12px;
}
#bottom-news {
width: 444px; padding:5px;
}
#bottom-news-item {
width: 106px;
margin-right:5px;
float:left;
}
#left-news {
padding:5px;
border-left:2px dotted #ccc;
}
</style>
<script language="JavaScript">
imgr = new Array();
imgr[0] = "http://sites.google.com/site/fdblogsite/Home/nothumbnail.gif";
imgico= "http://farm3.static.flickr.com/2426/3638176588_31366a6822_o.gif";
showRandomImg = true;
topwidth = 160;
topheight = 160; 

botheight = 100;
botwidth = 100;

fntsize = 12;
vnesize = 18; //kích thước của tiêu đề bài viết trong class "top-news"
acolor = "#555";
cmcolor = "#555";
topcolor = "#f00";
aBold = true;
text = "comments";
showPostDate = true;
summaryPost = 250;
summaryFontsize = 12;
summaryColor = "#000";
botnum = 4;
numposts = 14;
label = "Hardware"; home_page = "http://www.itechplus.info/";
</script>
<script src="https://sites.google.com/site/itechroot/javascripts/vne-recent-adv.txt" type="text/javascript"></script>
* Trong đoạn code trên :
 • width: 650px; : chiều rộng của widget
 • botnum = 4; : số bài viết hiển thị ở class bottom-news
 • numposts = 14; : số bài viết hiển thị ở class left-news
 • label = "Hardware"; : nhãn/ trương mục ( Label ) sẽ được hiển thị
Các bạn có thể xem hình minh họa bên dưới để hiểu rõ layout của widget :
Recent Post theo Label ở Homepage Layout
* Cách tính chiều rộng :
 • bottom-news = 4x(botwidth + 2px + 4px) + 4x5px = 444px
 • bottom-news-item = botwidth + 2px + 4px = 106px
* Nếu bạn muốn widget hiển thị những bài mới nhất trên blog thì thay code
https://sites.google.com/site/itechroot/javascripts/vne-recent-adv.txt
thành
https://sites.google.com/site/itechroot/javascripts/vne-recent-adv-all-posts.txt
Style 2 : Recent Post mang phong cách VNExpress
Recent Post mang phong cách VNExpress
Hình minh họa | Xem DEMO
Thực hiện :
1. Vào Thiết kế > Chình sửa HTML
2. Chèn đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng </head>
<style type='text/css'>
.fl {float:left;}
.fr {float:right;}
.folder, .folder-title, .folder-content, .folder-bottom, .folder-header, .folder-top, .folder-news {position:relative;}
.folder-content {background-color:#ffffff;}
.other-folder {width:100%;}
.folder, .folder-title, .folder-content, .folder-bottom, .folder-header, .folder-top, .folder-news {overflow:hidden;}
.folder, .folder-title, .folder-bottom {width:500px;}
.folder-bottom {background:#f5f5f6 url(&#39;http://vnexpress.net/Images/Background/bg_vne.gif&#39;) repeat-x 0px -73px;}
.folder {margin-bottom:5px;}
.folder-title {height: 21px;}
.folder-active, .subfolder {height: 17px;}
.folder-title {font:11px arial; color:#868d9d; background:#f5f5f6 url(&#39;http://vnexpress.net/Images/Background/bg_repeat.gif&#39;) repeat-x scroll 0px 0px;}
.folder-active {padding: 2px 9px; background:#f5f5f6 url(&#39;http://vnexpress.net/Images/Background/bg_repeat.gif&#39;) repeat-x 0px -23px;}
.folder-content {width:478px; padding:5px 10px 5px;font:12px arial; border-left:1px solid #d5d8de; border-right:1px solid #d5d8de;}
.folder-bottom {height:5px;}
.folder-topnews {width:298px; padding-right:20px;}
.folder-othernews {width:160px;}
.folder-news {width:478px; padding:0px 11px; margin-bottom:10px;}
.folder-news p{padding:0; margin-top:0px; margin-bottom:5px;}
.subfolder {padding: 3px 5px 1px;}
.link-folder {font:bold 12px arial; color:#8a0000; text-decoration:none;}
.link-subfolder {font:11px arial; color:#003f7a; text-decoration:none;}
.link-title {font:bold 13px arial; text-decoration:none; color:#000000;}
.link-title:visited {color:#004080;}
.link-othernews {text-decoration:none; color:#000000;font:12px arial;}
.link-othernews:visited {color:#004080;}
.link-othernews:hover {text-decoration:underline;}
.folder-content p{margin-top:0px;margin-bottom:4px;}
.folder-content ul {list-style:none;margin:0;padding:0;}
.folder-content li {
padding-left:6px;
background-image:url(&#39;http://vnexpress.net/Images/Background/black-square.gif&#39;); background-repeat:no-repeat;
background-position: 0 7px;
}
.other-folder {margin-bottom:5px;}
.img-subject {height:100px; border:1px solid #a5a5a5; margin-right:8px; margin-top:2px;}
.img-other {width:53px; height:53px; border:1px solid #a5a5a5; margin-right:5px;}
.folder-activeleft{width:2px; height:21px; background:#f4f5f6 url(&#39;http://vnexpress.net/Images/Background/bg_corner.gif&#39;) no-repeat -5px -0px;}
.folder-activeright{width:2px; height:21px; background:#f4f5f6 url(&#39;http://vnexpress.net/Images/Background/bg_corner.gif&#39;) no-repeat -5px -23px;}
.Lead1 { font-family: &#39;Arial&#39;; font-size: 11px; color: #919090; font-weight: bold }
</style>
&lt;script type=&#39;text/javascript&#39;&gt;
rdlabels = new Array(3);
//Nhãn thứ 1 : Kiến thức căn bản
rdlabels[0] = &quot;\&lt;script\&gt;label = &#39;OSystemK&#39;\;\&lt;/script\&gt;&quot;;
//Nhãn thứ 2 : Thủ thuật
rdlabels[1] = &quot;\&lt;script\&gt;label = &#39;OSystemT&#39;\;\&lt;/script\&gt;&quot;;
//Nhãn thứ 3 : Phần mềm
rdlabels[2] = &quot;\&lt;script\&gt;label = &#39;Download&#39;\;\&lt;/script\&gt;&quot;;
//Nhãn thứ 4 : Phần mềm bản quyền
rdlabels[3] = &quot;\&lt;script\&gt;label = &#39;License&#39;\;\&lt;/script\&gt;&quot;;
index = Math.floor(Math.random() * rdlabels.length);
&lt;/script&gt;
3. Tạo một widget HTML/JavaScripts và chèn vào đoạn code bên dưới :
<div class="folder">
<div class="folder-title">
<div class="folder-activeleft fl"></div>
<div class="folder-active fl"><a class="link-folder" href="http://www.itechplus.info/search/label/OSystem?max-results=10">Windows</a></div>
<div class="folder-activeright fl"></div>
<div class="subfolder fl">
<a class="link-subfolder" href="http://www.itechplus.info/search/label/OSystemK?max-results=10">Kiến thức</a> | <a class="link-subfolder" href="http://www.itechplus.info/search/label/OSystemT?max-results=10">Thủ thuật</a> | <a class="link-subfolder" href="http://www.itechplus.info/search/label/Download?max-results=10">Phần mềm</a> | <a class="link-subfolder" href="http://www.itechplus.info/search/label/License?max-results=10">Free License</a>
</div>
<div class="folder-titleright fr"></div>
</div>
<div class="folder-content" id="tdHomeFolder2">
<script type="text/javascript">
document.write(rdlabels[index]);
</script>
<script language="JavaScript">
imgr = new Array();
imgr[0] = "http://sites.google.com/site/fdblogsite/Home/nothumbnail.gif";
showRandomImg = true;
aBold = false;
summaryPost = 247;
sumPost = 147;
numposts = 6;
home_page = "http://www.itechplus.info/";
</script>
<script src="https://sites.google.com/site/itechroot/javascripts/VnE-recent.txt" type="text/javascript"></script>
</div>
<div class="folder-bottom"></div>
</div>
Trong 2 đoạn code trên :
 • width:500px; : chiều rộng của cả widget
 • width:478px; : chiều rộng phần nội dung widget
 • width:298px; : chiều rộng phần nội dung bên trái
 • width:160px; : chiều rộng phần nội dung bên phải
 • height:100px; : chiều rộng ảnh bài viết mới nhất
 • width:53px; height:53px; : chiều rộng & chiều cao ảnh bài viết đầu tiên bên phải
 • rdlabels[x] : tên của mảng tương ứng với Label. Nếu bạn không gán cụ thể, nội dung của tiện ích sẽ hiển thị một cách ngẫu nhiên theo nhãn.
 • summaryPost = 247; : số ký tự đoạn mô tả bài viết chính
 • sumPost = 147; : số ký tự tiêu đề bài viết
 • numposts = 6; : tổng số bài viết được hiển thị trên mỗi widget
Để hiểu rõ hơn bố cục của Widget, các bạn có thể xem hình dưới :
Recent Post mang phong cách VNExpress Layout
Style 3 : Recent Post mang phong cách Quantrimang
Recent Post mang phong cách Quantrimang.com - Style 1
Minh họa cho list1=1
Thực hiện :
1. Tạo 1 widget HTML\JavaScript và dán code bên dưới vào :
<style type="text/css">
.wbox {background-color:#ffffff;width:auto;height:auto;}
.wbox.Cat {width:500px;height:auto;margin-bottom:5px;}
.wbox .tl {
    background:url(http://quantrimang.com.vn/App_Themes/default/images/left_wbox_03.jpg) no-repeat left top;
    padding-left:3px;
}
.wbox .tr {
    background:url(http://quantrimang.com.vn/App_Themes/default/images/right_wbox_03.jpg) no-repeat right top;
    padding-right:3px;
}
.wbox .tc {
    background:url(http://quantrimang.com.vn/App_Themes/default/images/mid_wbox_03.jpg) repeat-x left top;
    height:23px;
    color:#246296;
    font-size:12px;
    text-transform:uppercase;
    font-weight:bold;
    padding-top:5px;
    padding-left:7px;
}
.wbox .tc a {text-decoration:none;color:#246296;}
.wbox .ml {
    background:url(http://quantrimang.com.vn/App_Themes/default/images/left_contannerbox.jpg) repeat-y left top;
    padding-left:3px;
}
.wbox .mr
{
    background:url(http://quantrimang.com.vn/App_Themes/default/images/right_contannerbox.jpg) repeat-y right top;
    padding-right:3px;
}
.wbox .mc {background-color:#FFFFFF;}
.wbox .bl
{
    background:url(http://quantrimang.com.vn/App_Themes/default/images/bottomLeft_wbox.jpg) no-repeat left top;
    padding-left:3px;
    height:5px;
}
.wbox .br
{
    background:url(http://quantrimang.com.vn/App_Themes/default/images/bottomright_wbox.jpg) no-repeat right top;
    height:5px;
    padding-right:3px;
}
.wbox .bc
{
    background:url(http://quantrimang.com.vn/App_Themes/default/images/bottomMiddle_wbox.jpg) repeat-x left top;
    height:5px;
    font-size:0;
    line-height:5px;
}
.Tin_lienquan ul,.Tin_lienquan li {list-style:none}
.Title_article {
    color:#246296;
    font-size:12px;
    font-weight:bold;
    padding-top:10px;
    padding-bottom:10px;
    padding-left:5px;
}
.Title_article {text-decoration:none;color:#246296;}
.Title_article a {text-decoration:none;color:#303030;}
.Title_article a:hover {color:#990000;  text-decoration:none;}
.imgModule {padding-left:5px;}
.imgModule img {width:120px; margin-right:5px;}
.imgModule a {text-decoration:none;}
.Tin_lienquan {
    color:#797979;
    font-size:11px;
    padding-top:15px;
    font-family:Tahoma;
    padding-left:5px;
}
.Tin_lienquan a {text-decoration:none;  color:#004784;}
.Tin_lienquan a:hover {text-decoration:none;color:#CC3300;}
</style>
      <script type="text/javascript">
                  home_page = "http://itechplus.info/";
                  label = "Office";
                  numposts = 6;
              list1 = 1;
                  sumPosts = 268;
              mode = "label";
      </script>
<div class="wbox Cat">
<!-- Header widget -->
<div class="tl"><div class="tr"><div class="tc"><a href="http://itechplus.info/search/label/Office">Tin học văn phòng</a></div></div></div>
<!-- END Header widget -->
    <div class="ml">
        <div class="mr">
            <div class="mc">
<!-- noi dung cua tien ich -->
    <script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/itechroot/javascripts/rc-post-qmt.txt"></script>
<!-- END noi dung cua tien ich -->
            </div>
        </div>
    </div>
<!-- Footer widget -->
    <div class="bl"><div class="br"><div class="bc"></div></div></div>
<!-- END footer widget -->
</div>
Thay đoạn code in đậm cho phù hợp với Blog bạn, cần lưu ý :
- list1 : số bài viết có hiện ảnh thumbnail kèm trích dẫn
- mode :
 • mode=”label” : áp dụng cho Label
 • mode=”blog” : áp dụng cho cả Blog
Chúc các bạn thành công !

Share this post
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

1 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top