Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

11/03/2011

Menu cố định 3 chức năng đỉnh cho blogspot


fixedFadeOutMenu
[ Luat1x1 ] Menu cho blog là chuyện rất nhiều blogger sôt ruột. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một menu khá độc đáo . Thủ thuật không gì tuyệt bằng menu trên . Với tính năng Scroll Lên/Xuống và tính năng tìm kiếm thì quả thật là 3 trong 1.

Chúng ta sẽ bắt đầu ngay cho nóng. Và tất nhiên DEMO TẠI ĐÂY.
1.Thêm css:
Thêm đoạn css sau đây trước ]]></b:skin> :
#nav{
 height:35px;
 border-bottom:1px solid #ddd;
 position:fixed;
 top:0px;
 left:0px;
 right:0px;
 background:#fff url(http://4.bp.blogspot.com/-lZDX1Pv1iUg/TpfF0byu3lI/AAAAAAAABC8/BMxNamZFy5Q/s1600/nav.png) repeat-x center left;
 z-index:999999;
}
#nav ul{
 height:25px;
 list-style:none;
 margin:6px auto 0px auto;
 width:600px; 
}
#nav ul li{
 display:inline;
 float:left;
 margin:0px 2px;
}
#nav a{
 font-size:11px;
 font-weight:bold;
 float:left;
 padding: 2px 4px;
 color:#999;
 text-decoration: none;
 border:1px solid #ccc;
 cursor: pointer;
 background:transparent url(http://3.bp.blogspot.com/-Y_UuiTEsJ8U/TpfF0jAySVI/AAAAAAAABDE/JRAeZxt1CyM/s1600/overlay.png) repeat-x center left;
 height:16px;
 line-height:16px;
}
#nav a:hover{
 background:#D9D9DA none;
 color: #fff;
}
#nav a.top span, #nav a.bottom span{
 float:left;
 width:16px;
 height:16px;
}
#nav a.top span{
 background:transparent url(http://4.bp.blogspot.com/-FLZLSYFq87s/TpfF1NXrxGI/AAAAAAAABDU/s7qxqkJYcek/s1600/top.png) no-repeat center center;
}
#nav a.bottom span{
 background:transparent url(http://2.bp.blogspot.com/-1_3ekHbiD_s/TpfF0EZ098I/AAAAAAAABC0/dp9zMzEKWQU/s1600/bottom.png) no-repeat center center;
}

#nav ul li.search{
 float:right;
}
#nav input[type="text"]{
 float:left;
 border:1px solid #ccc;
 margin:0px 1px 0px 50px;
 padding:2px 2px 2px 2px;
}
input.searchbutton{
 border:1px solid #ccc;
 padding:1px;
 cursor:pointer;
 width:30px;
  height:22px;
 background:#E8E9EA url(http://1.bp.blogspot.com/-omogMEis3T0/TpfF07HiorI/AAAAAAAABDM/WggyINz_ZKQ/s1600/search.png) no-repeat center center;
}
input.searchbutton:hover{
 background-color:#D9D9DA;
}

2.Thêm html:
Thêm đoạn thẻ html trên đoạn sau <body> :
<div id='top'/>
<div id='nav'>
 <ul>
 <li><a class='top' href='#top'><span/></a></li>
 <li><a class='bottom' href='#bottom'><span/></a></li>
 <li><a expr:href='data:blog.homepageUrl' title='Home'>Home</a></li>
 <li><a href="Link 1 ">Tên link 1</a></li>
 <li><a href="Link 2 ">Tên link 2</a></li>
 <li><a href="Link 3 ">Tên link 3</a></li>
 <li><a href="Link 4 ">Tên link 4</a></li>
 <li><a href="Link 5 ">Tên link 5</a></li>
 <li><a href="Link 6 ">Tên link 6</a></li>
 <li class='search'>
<form action='/search' class='left form' method='get'>
<input class='left text gray' name='q' onblur='if (this.value == &quot;&quot;) {this.value = &quot;Từ Khóa Tìm Kiếm&quot;;}' onfocus='if (this.value == &quot;Từ Khóa Tìm Kiếm&quot;) {this.value =&quot;&quot;;}' type='text' value='Từ Khóa Tìm Kiếm'/>
 <input class='searchbutton' type='submit' value=''/>
</form>
 </li>
 </ul>
</div>

3.Thêm javascript:
Đặt đoạn code sau vào trước </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[   $(function() {
    $(window).scroll(function(){
          var scrollTop = $(window).scrollTop();
          if(scrollTop != 0)
            $('#nav').stop().animate({'opacity':'0.2'},400);
          else  
            $('#nav').stop().animate({'opacity':'1'},400);
        });
        
        $('#nav').hover(
          function (e) {
            var scrollTop = $(window).scrollTop();
            if(scrollTop != 0){
              $('#nav').stop().animate({'opacity':'1'},400);
            }
          },
          function (e) {
            var scrollTop = $(window).scrollTop();
            if(scrollTop != 0){
              $('#nav').stop().animate({'opacity':'0.2'},400);
            }
          }
        );
   });
  //]]>
</script>
<div id='bottom'/>
Đoạn code trên để sử dụng scroll lên/xuống.
Chúc các bạn thành công
Share this post
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top