Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

11/07/2011

Gắn ID riêng cho các thành phần trong bài viết


Cấu trúc một bài viết trên blogspot bao gồm tập hợp các lớp (class) và ID khác nhau và một khi chúng ta tạo các thuộc tính CSS cho các lớp và ID đó thì tất cả các bài viết trên blog đều có chung một định dạng. Vậy làm cách nào để có thể tùy biến CSS cho riêng từng (hoặc chỉ một số) bài viết vì trường hợp này cũng rất cần thiết cho một số tình huống khi bạn muốn tạo trang chuyên biệt có những định dạng khác biệt với những trang thông thường khác. Mấu chốt vấn đề là chúng ta cần tạo ID riêng cho mỗi bài viết, và một khi có ID riêng thì chúng ta có thể dễ dàng gán CSS riêng cho chúng.

Khi ở trạng thái đăng bài viết, nếu chú ý trên thanh địa chỉ cùa công cụ trình duyệt, hẳn bạn sẽ thấy nó trông giống như thế này: 
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=XXXXXXXXXXXXXXXXX
&postID=YYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Trong đó YYYYYYYYYYYYYYYYYYY là chuỗi số ID của bài viết. Và chuỗi số này được thiết lập trong cấu trúc XML của Template dưới dạng như sau:
<b:includable id='post' var='post'>
<div class='post'> // (hoặc ở 1 số Template là thẻ <div class='post hentry uncustomized-post-template'>)
<a expr:name='data:post.id'/>
[.......]
Thẻ <div class='post'> tạo lớp CSS chung cho toàn bộ bài viết, vậy để chuyên biệt hóa cho từng bài viết thì chúng ta cần gắn ID vào như sau:
<div class='post' expr:id='"post-" + data:post.id'>
Khi định dạng CSS cho toàn bộ bài viết nào đó thì ta đặt thế này:
<style type='text/css '>
#post-YYYYYYYYYYYYYYYYYYY {đặt các thuộc tính CSS vào đây}
</style>
Kế đến chúng ta gắn ID cho tiêu đề bài viết, như sau:
<b:includable id='post' var='post'>
<div class='post' expr:id='"post-" + data:post.id'>
<a expr:name='data:post.id'/>
<b:if cond='data:post.title'>
<h2 class='post-title' expr:id='"title-" + data:post.id'>
[.......]
Và thiết lập CSS cho tiêu đề bài viết riêng như bên dưới:
<style type='text/css '>
h2#title-YYYYYYYYYYYYYYYYYYY {đặt các thuộc tính CSS vào đây}
</style>
Nếu muốn gắn ID cho phần ngày đăng bài viết thì tìm đến đoạn code này:
<b:if cond='data:post.dateHeader'>
<h2 class='date-header'>
<data:post.dateHeader/>
</h2>
</b:if>
Và bắt đầu gắn lớp riêng cho tiêu đề bài viết bằng cách đổi nó trở thành:
<b:if cond='data:post.dateHeader'>
<h2 class='date-header' expr:id='"date-" + data:post.id'>
<data:post.dateHeader/>
</h2>
</b:if>
Rồi tạo CSS như sau:
<style type='text/css '>
h2#date-YYYYYYYYYYYYYYYYYYY {đặt các thuộc tính CSS vào đây}
</style>
Và sau cùng, nếu muốn gắn ID cho phần footer của bài viết thì tìm đến đoạn code trông giống như sau:
<div class='post-footer'>
<p class='post-footer-line post-footer-line-1'> [.......] </p>
<p class='post-footer-line post-footer-line-2'> [.......] </p>
<p class='post-footer-line post-footer-line-3'> [.......] </p>
</div>
Rồi đổi thẻ <div class='post-footer'> trở thành: 

<div class='post-footer' expr:id='"footer-" + data:post.id'>

Theo đó, định dạng CSS cho nó như sau:

<style type='text/css '>
div#footer-YYYYYYYYYYYYYYYYYYY {đặt các thuộc tính CSS vào đây}
</style>
Tựu trung lại, gom hết các phần CSS ở trên như sau:
<style type='text/css '>
#post-YYYYYYYYYYYYYYYYYYY {đặt các thuộc tính CSS vào đây}
h2#title-YYYYYYYYYYYYYYYYYYY {đặt các thuộc tính CSS vào đây}
h2#date-YYYYYYYYYYYYYYYYYYY {đặt các thuộc tính CSS vào đây}
div#footer-YYYYYYYYYYYYYYYYYYY {đặt các thuộc tính CSS vào đây}
</style>
Như vậy bằng cách gắn ID riêng biệt cho từng bài viết thông qua việc tận dụng định dạng PostID sẵn có của blogspot, giúp chúng ta dễ dàng tùy biến CSS cho từng bài viết, như màu nền, font chữ, màu chữ, cỡ chữ, kiểu chữ…; hơn nữa cũng là cách chúng ta hiểu sâu thêm về cấu trúc XML của Template, đồng thời nâng cao trình độ “kung fu blogspot” của bạn.
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top