Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

11/23/2011

Chèn lịch Việt Nam vào blogspot


Bạn có thể chèn lich Việt Nam , kể cả âm lịch vào blog của mình mà không cần qua dịch vụ trung gian nào hết , bằng cách chép đoạn code này vào blog

<center><a name="amlich"></a>

<script language="JavaScript" src="http://mangvn.org/nukeviet/js/amlich.js" type="text/javascript"></script>
<script language="JavaScript">showVietCal();</script>
<script language="JavaScript">document.writeln(printSelectedMonth()); </script>
<table border="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; font-size: 10 px; color: black; font-family: verdana">
  <tr>
    <td align="center">
<form name="SelectMonth" action="#amlich"">
Tháng <select name="month"><option value="1">1<option value="2">2<option value="3">3<option value="4">4<option value="5">5<option value="6">6<option value="7">7<option value="8">8<option value="9">9<option value="10">10<option value="11">11<option value="12">12</select>

<input type="button" value="Xem" onClick="javascript:viewMonth(parseInt(month.value), parseInt(year.value));"><br>
Năm&nbsp; <INPUT NAME="year" size=4 value="2005"> 
<input type="button" value="Xem" onClick="javascript:viewYear(parseInt(year.value));">
</form>
    </td>
  </tr>
</table>


s" type="text/javascript"></script>
<script language="JavaScript">showVietCal();</script>
<script language="JavaScript">document.writeln(printSelectedMonth()); </script>
<table border="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; font-size: 10 px; color: black; font-family: verdana">
  <tr>
    <td align="center">
<form name="SelectMonth" action="#amlich"">
Tháng <select name="month"><option value="1">1<option value="2">2<option value="3">3<option value="4">4<option value="5">5<option value="6">6<option value="7">7<option value="8">8<option value="9">9<option value="10">10<option value="11">11<option value="12">12</select>

<input type="button" value="Xem" onClick="javascript:viewMonth(parseInt(month.value), parseInt(year.value));"><br>
Năm&nbsp; <INPUT NAME="year" size=4 value="2005"> 
<input type="button" value="Xem" onClick="javascript:viewYear(parseInt(year.value));">
</form>
    </td>
  </tr>
</table>

Trong đó đoạn in đậm màu đỏ là địa chỉ của file js cần dùng , bạn có thể download file js đó theo địa chỉ như trên rồi sau đó up lên một dịch vụ lưu trữ nào đó để khỏi phải sợ file bị di chuyển 
Share this post
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top