Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/16/2011

Xóa tiêu đề các module

Thông thường thì các module sẽ có phần tiêu đề và phần nội dung

Đôi khi các bạn muốn xóa tiêu đề đó đi giúp module trở nên dễ nhìn và đẹp hơn

Thông thường thì blogger chỉ có nhu cầu xóa tiêu đề các module tự tạo

Module tự tạo 1

Quote:
#user_mod_10001 h2{display:none;}/*olympia41124*/

Module tự tạo 2

Quote:
#user_mod_10002 h2{display:none;}/*olympia41124*/

Module tự tạo 3

Quote:
#user_mod_10003 h2{display:none;}/*olympia41124*/

Module tự tạo 4

Quote:
#user_mod_10004 h2{display:none;}/*olympia41124*/

Module tự tạo 5

Quote:
#user_mod_10005 h2{display:none;}/*olympia41124*/

Module tự tạo 6

Quote:
#user_mod_10006 h2{display:none;}/*olympia41124*/

Module tự tạo 7

Quote:
#user_mod_10007 h2{display:none;}/*olympia41124*/

Module tự tạo 8

Quote:
#user_mod_10008 h2{display:none;}/*olympia41124*/

Module tự tạo 9

Quote:
#user_mod_10009 h2{display:none;}/*olympia41124*/

Module tự tạo 10

Quote:
#user_mod_10010 h2{display:none;}/*olympia41124*/


Các module khác


Module bình luận mới nhất

Quote:
#comment_new h2{display:none;}/*olympia41124*/

Module bài mới nhất

Quote:
#article_new h2{display:none;}/*olympia41124*/

Module thư mục riêng

Quote:
#folder h2{display:none;}/*olympia41124*/

Module danh sách bạn bè

Quote:
#friendlist_module h2{display:none;}/*olympia41124*/

Module bài viết

Quote:
#article_list_module h2{display:none;}/*olympia41124*/
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top