Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/16/2011

Xóa các modun trang phụ blog 360 plus

Vì một số lý do cá nhân mà bạn không muốn người khác xem trang profile hay trang bạn bè, album thì có thể sử dụng code trong bài viết này 


Trang profile

Quote:
#profile_info .rc_hd,#profile_info .rc_hd div,#profile_info .rc_bd,#profile_info .rc_bd .rc_bc,#profile_info .rc_ft,#profile_info .rc_ft div,#profile_info .rc_bc .bd,#profile_info .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,#profile_info .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, #profile_info table {background:transparent !important;border-style:none !important;height:0px !important;font-size:0px !important;}/*olympia41124*/

Trang bạn bè

Quote:
#friend-list .rc_hd,#friend-list .rc_hd div,#friend-list .rc_bd,#friend-list .rc_bd .rc_bc,#friend-list .rc_ft,#friend-list .rc_ft div,#friend-list .rc_bc .bd,#friend-list .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,#friend-list .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent !important;border-style:none !important;height:0px !important;font-size:0px !important;}/*olympia41124*/

Trang album

Quote:
#gallery_list .rc_hd,#gallery_list .rc_hd div,#gallery_list .rc_bd,#gallery_list .rc_bd .rc_bc,#gallery_list .rc_ft,#gallery_list .rc_ft div,#gallery_list .rc_bc .bd,#gallery_list .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,#gallery_list .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar,#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .bd,#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .hd,#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar button,#gallery_list .rc_bc .hd .titlebar .hd select, #gallery_list .rc_bc .ft, #gallery_list .rc_bc .pagination,#form-gallery img{background:transparent !important;border-style:none !important;height:0px !important;font-size:0px !important;}/*olympia41124*/

Trang xem từng hình trong album

Quote:
#photo_enlarge .rc_hd,#photo_enlarge .rc_hd div,#photo_enlarge .rc_bd,#photo_enlarge .rc_bd .rc_bc,#photo_enlarge .rc_ft,#photo_enlarge .rc_ft div,#photo_enlarge .rc_bc .bd,#photo_enlarge .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,#photo_enlarge .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,#photo_enlarge .rte_fieldset,#photo_enlarge .ft,#photo_enlarge #photo_comment_list{background:transparent !important;border-style:none !important;height:0px !important;font-size:0px !important;}/*olympia41124*/

Trang bảng tin nhắn

Quote:
#guestbook-listing .rc_hd,#guestbook-listing .rc_hd div,#guestbook-listing .rc_bd,#guestbook-listing .rc_bd .rc_bc,#guestbook-listing .rc_ft,#guestbook-listing .rc_ft div,#guestbook-listing .rc_bc .bd,#guestbook-listing .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,#guestbook-listing .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,#guestbook-listing .guestbook-comment-list,#guestbook-listing .guestbook-comment,#guestbook-listing a.button strong{background:transparent !important;border-style:none !important;height:0px !important;font-size:0px !important;}/*olympia41124*/
Lưu ý là code trên hiển thị không tốt trên IE
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top