Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/15/2011

Xóa các modun ở trang chính blog 360 plus


Vì một số lý do trong thiết kế và sắp đặt blog mà bạn cần làm biến mất một hay nhiều module nào đó. Thông thường để làm mấtmodule thì ở trên menu đầu blog chọn Blog của tôi, chọn sửa trang
Khi đó thì các module sẽ có hiện thêm một thanh ở đầu, ở góc phải phía trên các module sẽ có nút dấu X
Để bỏ đi module thì ấn chữ X ở module đó, bảng thông báo hiển thị, ấn Ok
Tuy nhiên vẫn có một số module không có dấu X nên ta không thể xóa theo cách thông thường đó được. Chỉ có một cách là sử dụng code CSS trong bài viết này 
Ẩn module profile
Quote:
#profile_highlight .rc_hd, #profile_highlight .rc_hd div, #profile_highlight .rc_bd, #profile_highlight .rc_bd .rc_bc, #profile_highlight .rc_ft, #profile_highlight .rc_ft div, #profile_highlight .rc_bc .bd,.cta-ss em,.cta-ss strong, .cta-ss, #profile_highlight img{background:transparent !important;border-style:none !important;height:0px;font-size:0px;}/*olympia41124*/

Ẩn module blast
Quote:
#blast .rc_hd,#blast .rc_hd div,#blast .rc_bd,#blast .rc_bd .rc_bc,#blast .rc_ft,#blast .rc_ft div,#blast .rc_bc .bd,#blast .tail,#blast div.editbtn a, #blast a{background:transparent !important;border-style:none !important;height:0px;font-size:0px;}/*olympia41124*/

Ẩn module tên blog
Quote:
#blog_title .rc_hd, #blog_title .rc_hd div, #blog_title .rc_bd, #blog_title .rc_bd .rc_bc, #blog_title .rc_ft, #blog_title .rc_ft div,#blog_title .rc_bd .rc_bc .bd,#blog_title .rc_bd .rc_bc .pic_container a img{background:transparent !important;border-style:none !important;height:0px !important;font-size:0px !important;}/*olympia41124*/

Ẩn module bài viết
Quote:
#article_list_module .rc_hd,#article_list_module .rc_hd div,#article_list_module .rc_bd,#article_list_module .rc_bd .rc_bc,#article_list_module .rc_ft,#article_list_module .rc_ft div,#article_list_module .rc_bc .bd,#article_list_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,#article_list_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,#article_list_module .mod-alist-searchbox.titlebar .bd,#article_list_module .mod-alist-searchbox.titlebar .bd form input,#article_list_module .mod-alist-searchbox.titlebar .bd,#yui-main #article_list_module .mod-alist-searchbox.titlebar .bd form label,.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li, ul.moodicons li span,.moodicon em span,.more-posts .thumbnail img,.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li,.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li a,.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li{background:transparent !important;border-style:none !important;height:0px !important;font-size:0px !important;}/*olympia41124*/

Ẩn phần thông tin bản quyền cuối blog
Quote:
#ft{background:transparent;}/*olympia41124*/
#ft .info,#ft .rights{background:transparent;font-size:0;}/*vietnam360plus.com*/

Ngoài ra ở trang xem trực tiếp bài viết còn có 3 module : lịch, thư mục riêng, bài mới nhất. Khi ta xóa 3 module này ở ngoài trang chính bằng cách thông thường thì 3 module này vẫn hiện diện ở trang xem trực tiếp bài viết. Muốn xóa đi dùng code sau, lưu ý code sau ảnh hưởng đến 3 module này cả ở ngoài trang chính)
Ẩn module Lịch
Quote:
#calendar .rc_hd,#calendar .rc_hd div,#calendar .rc_bd,#calendar .rc_bd .rc_bc,#calendar .rc_ft,#calendar .rc_ft div,#calendar .rc_bc .bd,#calendar .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,#calendar .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent !important;border-style:none !important;height:0px !important;font-size:0px !important;}/*olympia41124*/

Ẩn module thư mục riêng
Quote:
#folder .rc_hd,#folder .rc_hd div,#folder .rc_bd,#folder .rc_bd .rc_bc,#folder .rc_ft,#folder .rc_ft div,#folder .rc_bc .bd,#folder .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,#folder .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent !important;border-style:none !important;height:0px !important;font-size:0px !important;}/*olympia41124*/

Ẩn module bài mới nhất
Quote:
#article_new .rc_hd,#article_new .rc_hd div,#article_new .rc_bd,#article_new .rc_bd .rc_bc,#article_new .rc_ft,#article_new .rc_ft div,#article_new .rc_bc .bd,#article_new .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,#article_new .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent !important;border-style:none !important;height:0px !important;font-size:0px !important;}/*olympia41124*/

Ngoài ra khi bạn trang trí blog có thể cần ẩn đi tiêu đề của module thì dùng cú pháp sau
Quote:
#tên_module h2{color:transparent !important;font-size:0px !important;}/*olympia41124*/
Thay #tên_module bằng tên module bạn muốn
#article_list_module : module bài viết
#article_new : module bài mới nhất
#comment_new : module bình luận mới nhất
#mod_lifeline : module tâm trạng
#folder : module thư mục riêng
##feature_link : module album
#feature_link_gb : module bảng tin nhắn
#mod_bookmark : module web yêu thích
#calendar : module lịch
#update_date : module cập nhật ngày
#statistic : module thống kê
#friendlist_module : module danh sách bạn bè
#rss_output : module RSS
#subscribe_highlight : module blog tôi thích
#search_module : module tìm
#mod-tagged-frd-article : module blog về tôi
#photo_highlight : module hình ảnh trong blog
#guestbook_entries : module bình luận nhanh
#profile_card : module hồ sơ blog
#user_mod_10001 : module tự tạo số 1
#user_mod_10002 : module tự tạo số 2
#user_mod_10003 : module tự tạo số 3
#user_mod_10004 : module tự tạo số 4
#user_mod_10005 : module tự tạo số 5
#user_mod_10006 : module tự tạo số 6
#user_mod_10007 : module tự tạo số 7
#user_mod_10008 : module tự tạo số 8
#user_mod_10009 : module tự tạo số 9
#user_mod_10010 : module tự tạo số 10
Lưu ý là các code trên không hoạt động tốt trên IE
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top