Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/31/2011

Đưa bài viết trên Blog lên các mạng xã hội


Đưa bài viết trên Blog lên các mạng xã hội
Đây là một cách rất hữu ích nhằm thu hút độc giả cũng như khiến cho các bộ máy tìm kiếm dễ dàng tìm thấy Blog của bạn hơn ( SEO Friendly ).
Và trong bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn một vài Style của tiện ích này để các bạn có nhiều lựa chọn hơn trong việc áp dụng cho Blog của mình.
Style 1 : Beautiful big social bookmarking buttons ( Magznetwork.com )
Beautiful big social bookmarking buttons
1. Vào Thiết kế > Chỉnh sửa HTML > Tick chọn Mở rộng mẫu tiện ích
- Chèn code bên dưới ngay sau <data:post.body/>
<div style='clear:both; '>
<div style='width:60px; float:left;'>
<script type='text/javascript'>
digg_url = &#39;<data:post.url/>&#39;;
</script>
<script src='http://digg.com/tools/diggthis.js' type='text/javascript'/>
</div>
<div style='width:60px; float:left;'>
<script badgetype='square' src='http://d.yimg.com/ds/badge2.js' type='text/javascript'><data:post.url/></script>
</div>
<div style='width:65px; float:left;'>
<a expr:href='&quot;http://www.stumbleupon.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='external nofollow' target='_blank'><img alt='Stumble' src='http://s310.photobucket.com/albums/kk426/magznetwork/socialbig/stumble.gif' style='padding:0;margin:0;border:none;'/></a>
</div>
<div style='width:65px; float:left;'>
<a expr:href='&quot;http://del.icio.us/post?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='external nofollow' target='_blank'><img alt='Delicious' src='http://s310.photobucket.com/albums/kk426/magznetwork/socialbig/delicious.gif' style='padding:0;margin:0;border:none;'/></a>
</div>
<div style='width:65px; float:left;'>
<a expr:href='&quot;http://technorati.com/faves?add=&quot; + data:post.url' rel='external nofollow' target='_blank'><img alt='Technorati' src='http://s310.photobucket.com/albums/kk426/magznetwork/socialbig/technorati.gif' style='padding:0;margin:0;border:none;'/></a>
</div>
<div style='width:65px; float:left;'>
<a expr:href='&quot;http://twitthis.com/twit?url=&quot; + data:post.url' rel='external nofollow' target='_blank'><img alt='Twitter' src='http://s310.photobucket.com/albums/kk426/magznetwork/socialbig/twitter.gif' style='padding:0;margin:0;border:none;'/></a>
</div>
<div style='width:65px; float:left;'>
<a expr:href='&quot;http://www.facebook.com/sharer.php?u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;t=&quot; + data:post.title' rel='external nofollow' target='_blank'><img alt='Facebook' src='http://s310.photobucket.com/albums/kk426/magznetwork/socialbig/facebook.gif' style='padding:0;margin:0;border:none;'/></a>
</div>
</div>
2. Save Template lại là hoàn tất.
Style 2 :  Animated Social Bookmarking Icons Set – The Flapper (MyBloggerTricks.com )
Animated Social Bookmarking Icons Set – The Flapper
1. Vào Thiết kế > Chỉnh sửa HTML > Tick chọn Mở rộng mẫu tiện ích
2. Chèn code bên dưới trước thẻ đóng </b:skin>
/*--------MBT Bookmarking Widget (CSS#1)------*/
.mbt-bookmarking a {
display:block;
height:42px;
width:48px;
padding:0 9px;
float:left;
background:transparent url(http://4.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SxYPky2M4VI/AAAAAAAACcs/SGTHHyAiZ4A/s1600/flapper.jpg) no-repeat;
}
.mbt-bookmarking a.delicious {
background-position:0px 0px;
}
.mbt-bookmarking a.delicious:hover {
background-position:0px -43px;
}
.mbt-bookmarking a.digg {
background-position:0px -86px;
}
.mbt-bookmarking a.digg:hover {
background-position:0px -129px;
}
.mbt-bookmarking a.stumbleupon {
background-position:0px -344px;
}
.mbt-bookmarking a.stumbleupon:hover {
background-position:0px -387px;
}
.mbt-bookmarking a.technorati {
background-position:0px -430px;
}
.mbt-bookmarking a.technorati:hover {
background-position:0px -473px;
}
.mbt-bookmarking a.twitter {
background-position:0px -516px;
}
.mbt-bookmarking a.twitter:hover {
background-position:0px -559px;
}
.mbt-bookmarking a.facebook {
background-position:0px -172px;
}
.mbt-bookmarking a.facebook:hover {
background-position:0px -215px;
}
.mbt-bookmarking a.reddit {
background-position:0px -258px;
}
.mbt-bookmarking a.reddit:hover {
background-position:0px -301px;
}
.mbt-bookmarking a.yahoo {
background-position:0px -602px;
}
.mbt-bookmarking a.yahoo:hover {
background-position:0px -645px;
}
.mbt-bookmarking a.rss {
background-position:0px -774px;
}
.mbt-bookmarking a.rss:hover {
background-position:0px -817px;
}
3. Tiếp tục, chèn code bên dưới ngay sau dòng <data:post.body/>
<!--MBT Bookmarking Widget (HTML)-->
<div class='mbt-bookmarking'>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<br/><font color='#289728' face='ms sans serif' size='3'><b>Kindly Bookmark and Share it:</b></font>
<br/><br/>
<!-- Delicious -->
<a class='delicious' expr:href='&quot;http://del.icio.us/post?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='external nofollow' target='_blank' title='Add this to Delicious :&gt;'/>
<!--DIGG-->
<a class='digg' expr:href='&quot;http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=&quot;  + data:post.url' rel='external nofollow' target='_blank' title='Digg this :&gt;'/>
<!--Stumble-->
<a class='stumbleupon' expr:href='&quot;http://www.stumbleupon.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='external nofollow' target='_blank' title='Stumble this :&gt;'/>
<!-- Technorati -->
<a class='technorati' expr:href='&quot;http://technorati.com/faves?add=&quot; + data:post.url' rel='external nofollow' target='_blank' title='Fave this :&gt;'/>
<!-- Twitter -->
<a class='twitter' expr:href='&quot;http://twitthis.com/twit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='external nofollow' target='_blank' title='Tweet this :&gt;'/>
<!--Facebook-->
<a class='facebook' expr:href='&quot;http://www.facebook.com/sharer.php?u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;t=&quot; + data:post.title' rel='external nofollow' target='_blank' title='Share this on Facebook :&gt;'/>
<!-- Reddit -->
<a class='reddit' expr:href='&quot;http://reddit.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='external nofollow' target='_blank' title='Bookmark and tag this :&gt;'/>
<!-- Yahoo -->
<a class='yahoo' expr:href='&quot;http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?t=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='external nofollow' target='_blank' title='Bookmark this :&gt;'/>
<a class='rss' expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;'/>
</b:if></div>
Bạn có thể thay đoạn code được in đậm sao cho phù hợp với Blog của bạn.
4. Save Template và kiểm nghiệm.
* Bonus : nếu bạn muốn dùng các icons lớn hơn ( 64x64 ), bạn có thể sử dụng code sau để thay thế cho đoạn code ở bước 2 :
/*--------MBT Bookmarking Widget (CSS#2)------*/
.mbt-bookmarking a {
display:block;
height:55px;
width:64px;
padding:0 5px;
float:left;
position:relative;
background:url(http://2.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SxYfHuF_iwI/AAAAAAAACc0/SV0a0a3nAqk/s1600-h/flapper2.jpg) no-repeat;
}
.mbt-bookmarking a.delicious {
background-position:0px 0px;
}
.mbt-bookmarking a.delicious:hover {
background-position:0px -57px;
}
.mbt-bookmarking a.digg {
background-position:0px -114px;
}
.mbt-bookmarking a.digg:hover {
background-position:0px -171px;
}
.mbt-bookmarking a.stumbleupon {
background-position:0px -228px;
}
.mbt-bookmarking a.stumbleupon:hover {
background-position:0px -285px;
}
.mbt-bookmarking a.technorati {
background-position:0px -570px;
}
.mbt-bookmarking a.technorati:hover {
background-position:0px -627px;
}
.mbt-bookmarking a.twitter {
background-position:0px -684px;
}
.mbt-bookmarking a.twitter:hover {
background-position:0px -741px;
}
.mbt-bookmarking a.facebook {
background-position:0px -456px;
}
.mbt-bookmarking a.facebook:hover {
background-position:0px -513px;
}
.post-bookmark a.reddit {
background-position:0px -342px;
}
.mbt-bookmarking a.reddit:hover {
background-position:0px -399px;
}
.mbt-bookmarking a.yahoo {
background-position:0px -798px;
}
.mbt-bookmarking a.yahoo:hover {
background-position:0px -855px;
}
.mbt-bookmarking a.rss {
background-position:0px -912px;
}
.mbt-bookmarking a.rss:hover {
background-position:0px -969px;
}
Style 3 : Sharing is Sexy Bloggerstop.net )
Sharing is Sexy
1. Vào Thiết kế > Chỉnh sửa HTML > Tick chọn Mở rộng mẫu tiện ích
2. Chèn code bên dưới trước thẻ đóng </head>
<style type='text/css'>
div.beauty-bookmarks {
height:54px;
background:url('https://lh4.googleusercontent.com/_PAuO_he0N0k/TdvExonqhAI/AAAAAAAAJoA/hL_1zT1PDkA/s912/sharingsexy.png') no-repeat left bottom;
position:relative;
width:540px;
}
div.beauty-bookmarks span.beauty-rightside {
width:17px;
height:54px;
background:url('https://lh4.googleusercontent.com/_PAuO_he0N0k/TdvExonqhAI/AAAAAAAAJoA/hL_1zT1PDkA/s912/sharingsexy.png') no-repeat right bottom;
position:absolute;
right:-17px;
}
div.beauty-bookmarks ul.socials {
margin:0 !important;
padding:0 !important;
position:absolute;
bottom:0;
left:10px;
}
div.beauty-bookmarks ul.socials li {
display:inline-block !important;
float:left !important;
list-style-type:none !important;
margin:0 !important;
height:29px !important;
width:48px !important;
cursor:pointer !important;
padding:0 !important;
}
div.beauty-bookmarks ul.socials a {
display:block !important;
width:48px !important;
height:29px !important;
font-size:0 !important;
color:transparent !important;
}
.beauty-furl, .beauty-furl:hover, .beauty-digg, .beauty-digg:hover, .beauty-reddit, .beauty-reddit:hover, .beauty-stumble, .beauty-stumble:hover, .beauty-delicious, .beauty-delicious:hover, .beauty-yahoo, .beauty-yahoo:hover, .beauty-blinklist, .beauty-blinklist:hover, .beauty-technorati, .beauty-technorati:hover, .beauty-facebook, .beauty-facebook:hover, .beauty-twitter, .beauty-twitter:hover, .beauty-myspace, .beauty-myspace:hover, .beauty-mixx, .beauty-mixx:hover, .beauty-script-style, .beauty-script-style:hover, .beauty-designfloat, .beauty-designfloat:hover, .beauty-syndicate, .beauty-syndicate:hover, .beauty-email, .beauty-email:hover {
background:url('https://lh6.googleusercontent.com/_PAuO_he0N0k/TdvExkOQnxI/AAAAAAAAJn8/cH6UN7FtV0g/sexysprite.png') no-repeat !important;
}
.beauty-furl {
background-position:-300px top !important;
}
.beauty-furl:hover {
background-position:-300px bottom !important;
}
.beauty-digg {
background-position:-500px top !important;
}
.beauty-digg:hover {
background-position:-500px bottom !important;
}
.beauty-reddit {
background-position:-100px top !important;
}
.beauty-reddit:hover {
background-position:-100px bottom !important;
}
.beauty-stumble {
background-position:-50px top !important;
}
.beauty-stumble:hover {
background-position:-50px bottom !important;
}
.beauty-delicious {
background-position:left top !important;
}
.beauty-delicious:hover {
background-position:left bottom !important;
}
.beauty-yahoo {
background-position:-650px top !important;
}
.beauty-yahoo:hover {
background-position:-650px bottom !important;
}
.beauty-blinklist {
background-position:-600px top !important;
}
.beauty-blinklist:hover {
background-position:-600px bottom !important;
}
.beauty-technorati {
background-position:-700px top !important;
}
.beauty-technorati:hover {
background-position:-700px bottom !important;
}
.beauty-myspace {
background-position:-200px top !important;
}
.beauty-myspace:hover {
background-position:-200px bottom !important;
}
.beauty-twitter {
background-position:-350px top !important;
}
.beauty-twitter:hover {
background-position:-350px bottom !important;
}
.beauty-facebook {
background-position:-450px top !important;
}
.beauty-facebook:hover {
background-position:-450px bottom !important;
}
.beauty-mixx {
background-position:-250px top !important;
}
.beauty-mixx:hover {
background-position:-250px bottom !important;
}
.beauty-script-style {
background-position:-400px top !important;
}
.beauty-script-style:hover {
background-position:-400px bottom !important;
}
.beauty-designfloat {
background-position:-550px top !important;
}
.beauty-designfloat:hover {
background-position:-550px bottom !important;
}
.beauty-syndicate {
background-position:-150px top !important;
}
.beauty-syndicate:hover {
background-position:-150px bottom !important;
}
.beauty-email {
background-position:-753px top !important;
}
.beauty-email:hover {
background-position:-753px bottom !important;
}
</style>
* Ghi chú :  để hiện thị “Sharing is Caring” thay vì “Sharing is Sexy” : thay code màu xanh ( left bottom và right bottom ) thành left top và right top
3. Tiếp tục, chèn code bên dưới ngay sau dòng <data:post.body/>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<div class='beauty-bookmarks'>
<ul class='socials'>
<li class='beauty-delicious'><a expr:href='&quot;http://del.icio.us/post?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>
<li class='beauty-digg'><a expr:href='&quot; http://digg.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>
<li class='beauty-technorati'><a expr:href='&quot; http://technorati.com/faves?add=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>
<li class='beauty-reddit'><a expr:href='&quot; http://www.reddit.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>
<li class='beauty-stumble'><a expr:href='&quot; http://www.stumbleupon.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>
<li class='beauty-designfloat'><a expr:href='&quot;http://www.designfloat.com/submit.php?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>
<li class='beauty-facebook'><a expr:href='&quot; http://www.facebook.com/sharer.php?u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>
<li class='beauty-twitter'><a expr:href='&quot;http://twitter.com/home/?status=Chk Out-&quot; + data:post.title + &quot; &quot; + data:post.url' target='_blank'/></li>
<li class='beauty-furl'><a expr:href='&quot; http://www.furl.net/storeIt.jsp?u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>
<li class='beauty-syndicate'><a href='http://feeds.feedburner.com/itechplus' title='Subscribe to RSS'/></li>
<li class='beauty-email'><a expr:href='&quot; mailto:?subject=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>
</ul>
<span class='beauty-rightside'/></div>
</b:if>
4. Save template.
Chúc các bạn thành công !
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top