Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/24/2011

Tùy biến tiện ích Bài xem nhiều nhất


Gần đây Blogger đã tích hợp tiện ích Bài đăng phổ biến (Popular Posts) tuy nhiên có một số điểm mà nó vẫn chưa được ưa thích và sử dụng rộng rãi. Một nguyên do có thể thấy rõ là người dùng chưa biết cách điều chỉnh thuộc tính CSS định dạng cho tiện ích trở nên đẹp hơn, lấy ví dụ ở phần tóm tắt bài viết, đoạn text không thể căn đều hai bên mặc dù chúng ta dùng thuộc tính text-align:justify cho phần sidebar là nơi thường bố trí tiện ích này. :21)

Mình đã nghĩ đến việc tạo CSS cho tiện ích này và đã áp dụng thành công và làm cho tiện ích này trở nên đẹp hơn. 

Bạn có thể xem Demo ở bên phần sidebar của trang này.

Để làm được như vậy bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây.

Bước 1. Đăng nhập Blogger, vào Design >> Page Elements >> Add a Gadget (trên sidebar) >> Chọn Popular Posts >> Điều chỉnh Title thành Bài xem nhiều nhất, tick chọn image thumbnail và snippet. Sau đó nhấn SAVE để lưu tiện ích.Bước 2. Vào Edit HTML, chọn Expand Widget Templates. Tìm từ khóaPopularPosts1 hoặc Bài xem nhiều nhất rồi tìm toàn bộ đoạn code tương tự đoạn code bên dưới

<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
<div class='widget-content popular-posts'>
<ul>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<li>
<b:if cond='data:showThumbnails == &quot;false&quot;'>
<b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
<!-- (1) No snippet/thumbnail -->
<a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<!-- (2) Show only snippets -->
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
<div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
</b:if>
<b:else/>
<b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
<!-- (3) Show only thumbnails -->
<div class='item-thumbnail-only'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<div class='item-thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
<img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
</a>
</div>
</b:if>
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
<b:else/>
<!-- (4) Show snippets and thumbnails -->
<div class='item-content'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<div class='item-thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
<img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
</a>
</div>
</b:if>
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
<div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
</b:if>
</b:if>
</li>
</b:loop>
</ul>
<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>

Rồi thay nó bằng đoạn code bên dưới.

<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
<div class='widget-content popular-posts'>
<ul>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<li>
<b:if cond='data:showThumbnails == &quot;false&quot;'>
<b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
<!-- (1) No snippet/thumbnail -->
<a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<!-- (2) Show only snippets -->
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
<div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
</b:if>
<b:else/>
<b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
<!-- (3) Show only thumbnails -->
<div class='item-thumbnail-only'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<div class='item-thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
<img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
</a>
</div>
</b:if>
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
<b:else/>
<!-- (4) Show snippets and thumbnails -->
<div class='item-content'>
<div class='item-thumbnail'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
<img class='item-thumb' alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
</a>
<b:else/>
<img class='item-nothumb' src='http://bit.ly/hGWr7r'/>
</b:if> 
</div>
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
<div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
</b:if>
</b:if>
</li>
</b:loop>
</ul>
</div>
</b:includable>

Những phần được đánh dấu màu đỏ là phần được thêm vào. Ở đoạn code trên, tôi đã viết thêm code để cho bài viết không có ảnh vẫn hiển thị ảnh đại diện mặc định là ảnh nothumbnail (tiện ích Popular Posts của Blogger không có chức năng này, chỉ hiển thị phần tóm tắt đối với bài viết không có ảnh).

Bước 4. Đặt đoạn code sau đây vào sau dòng ]]></b:skin>.

<!-- Popular Posts Widget Styled by Huynh Nhat Ha -->
<style type="text/css">
.popular-posts ul {border-bottom: 1px dotted #555; list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; }
.popular-posts ul li {background-color: transparent; border-top: 1px dotted #555; clear: both; list-style: none; }
.popular-posts ul li:hover {background-color: #123; }
.popular-posts .item-content { padding: 5px; }
.popular-posts .item-title {height: 50px; }
.popular-posts .item-title a {color: #5CB3FF; font-family: Arial; font-size: 12px; font-weight: bold; }
.popular-posts .item-title a:hover {color: #CDE; text-decoration: none;}
.popular-posts .item-thumbnail { float: left; margin: 0 5px 0 0;}
.popular-posts img {height: 50px; width: 50px;// Điều chỉnh số chỉ chiều rộng và chiều cao ảnh đại diện
.popular-posts .item-snippet {clear: both; color: #999; font-family: Arial; font-size: 12px;text-align:justify}
</style>

Lưu Template là thành công.
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top