Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/19/2011

Trang trí con trỏ Blogger nhân dịp Giáng sinh


Nếu bạn muốn có kiểu con trỏ được thiết kế đặc biệt cho blog của mình thì bạn có thể tìm nhiều kiểu có sẵn miễn phí trên Internet. Nhưng điều quan trọng là cách cài đặt nó mà thôi.

Sau đây là một ví dụ kiểu con trỏ tham khảo từ Internet có dạng hộp sọ ông già Nô-el nhân dịp Giáng Sinh sắp đến gần.

Kiểu con trỏ hộp sọ ông gia Nô-el có dáng như thế này:

Sau đây là hướng dẫn thiết lập:

Bước 1: Đăng nhập Blogger, vào Bố cục (Layout), Chỉnh sửa HTML (Edit HTML).

Bước 2: Trong Template tìm thẻ mở <body> rồi dán đoạn mã sau đây vào bên dưới nó.

<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/holidays/hol-3/hol281.cur), progress;}</style>

Kết quả sau các thao tác trông như thế này:

<body>

<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/holidays/hol-3/hol281.cur), progress;}</style>

Lưu Template và bạn có thể kiểm tra tác dụng của hiệu ứng con trỏ rồi đấy.
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top