Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/19/2011

Tiện ích Về tác giả ở cuối bài viết Blogger


Tiện ích Về tác giả (About the Author widget) đặt ở cuối bài viết Blogger giúp người đọc dễ dàng nắm bắt thông tin sơ lược về tác giả đồng thời nâng cao tác quyền các bài viết trên blog. Nếu blog của bạn cho phép quyền đăng bài viết cho nhiều người thông qua gmail của họ thì chỉ có bạn là tác giả blog được hiển thị tiện ích này. 

Nhờ tiện ích này mà người đọc có thể dễ dàng phân biệt được đâu là tác giả - Admin của blog nếu blog của bạn cho phép nhiều người được quyền đăng bài viết.

Để cài đặt tiện ích này, bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây.

Bước 1. Đăng nhập Blogger vào Design >> Edit HTML chọn Expand Widget Templates.

Đặt đoạn code dưới đây vào trước dòng ]]></b:skin>.

.author-panel { 
-moz-border-radius:5px;
background-color:#add8e6; 
border: 1px solid #000;
margin:-30px 0 20px 0;
padding:5px;
}
.author-avatar img {
-moz-border-radius:5px;
background-color:#333; 
width:60px; height:75px;
float:left;
margin:10px 10px 0;
}
.author-panel p {color:#fff;font-size:12px;text-align:justify;}

Bước 2. Đặt đoạn code dưới đây sau dòng <div class='post-footer'> hoặc trước dòng <div class='post-footer-line post-footer-line-3'>.

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:post.author == &quot;Tên tác giả&quot;'>
<div class='author-panel'>
<div class='author-avatar'><img alt='' src='URL_Avatar' /></div>
<h3>Về tác giả</h3>
<p>Thông tin về tác giả</p>
<p>Theo dõi: 
<a href='http://www.blogger.com/follow-blog.g?blogID=XXXXXXXXX' target='_blank'>Blogger</a> |
<a href='http://www.twitter.com/yourusername' target='_blank'>Twitter</a> |
<a href='http://www.facebook.com/yourusername' target='_blank'>Facebook</a>
</p>
</div>
</b:if></b:if>

Trong đoạn code trên, bạn cần thay đổi những dòng được đánh dấu màu đỏ, lần lượt là Tên tác giả (thường xuất hiện khi bạn đăng nhận xét), liên kết ảnh avatar của bạn, thông tin sơ lược về tác giả, ID của Blog, username trên Twitter và Facebook.

Lưu Template là OK.
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top