Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/15/2011

Thay nút home, thêm bạn và blog yêu thích cho module profile


Hôm nay 07/06/2010 các kỹ sư Yahoo lại sửa code Plus. Code nút home cũ không được. Ta sẽ có code mới       
Quote:
#profile_highlight .backhome{background:transparent url(Link hình) no-repeat bottom;height:Apx;}/*olympia41124*/
hoặc
Quote:
#profile_highlight .backhome {background:transparent;}/*olympia41124*/
#profile_highlight .backhome a{background:transparent url(Link hình) no-repeat bottom;height:Apx;display:block;}/*vietnam360plus*/

Hiệu ứng nút ấn cho nút home
Quote:
#profile_highlight .backhome:hover{background:transparent url(Link hình) no-repeat bottom;height:Apx;}/*olympia41124*/
hoặc
Quote:
#profile_highlight .backhome a:hover{background:transparent url(Link hình) no-repeat bottom;height:Apx;display:block;}/*olympia41124*/

Trong đó thay link hình bằng link hình bạn muốn. Thay A bằng chiều cao nút home bạn muốn chèn.
Trong suốt phần thêm bạn và “Thao tác khác”
Quote:
#profile_highlight #profile_nav{background:transparent;}/*olympia41124*/

Lưu ý code trên chỉ trong suốt bổ sung thêm phần mới cập nhật thêm ngày 07/06/2010 nên nếu muốn trong suốt toàn bộ module đó thì tham khảo bài viết sau >>> [360Plus Beta Medium] Trong suốt toàn bộ blog 360Plus Beta – Trang chính
Thay icon thêm bạn
Quote:
#profile_highlight #addtofriends_ctn {background:transparent url(Link hình) no-repeat left top;text-align:center;height:Apx;}/*olympia41124*/

Trong đó thay link hình bạn muốn, A là chiều cao icon muốn chèn, trong text-align:center có thể thay bằng text-align:right tùy thích.
Thay icon đầu dòng “Thao tác khác”
Quote:
#profile_highlight #profile_nav ul li .yui3-menu-label{padding:1.6em 0.5em 1.5em 2em;background:transparent url(Link hình) no-repeat left center;}/*olympia41124*/

Trong suốt phần mở rộng của “Thao tác khác”
Quote:
#profile_highlight .yui3-menu-corner,#profile_highlight .yui3-menu-corner div,#profile_highlight .yui3-menu-corner-bl,#profile_highlight .yui3-menu-corner .yui3-menu-corner-tr,#profile_highlight .yui3-menu-corner-br,#profile_highlight #profilemorelinks .yui3-menu-content{background:transparent;border-style:none;}/*olympia41124*/
Thay nền cho phần mở rộng của “Thao tác khác”
Quote:
#profile_highlight #profile_nav .yui3-menu ul.first-of-type{padding:10px 0 0 0;}/*vietnam360plus.com*/
#profile_highlight #profilemorelinks .yui3-menu-content{background:transparent url(Link hình) top center;}/*olympia41124*/
Thay icon đầu dòng cho phần mở rộng của “Thao tác khác”, phần tải ảnh và sửa hồ sơ.
Quote:
.yui3-menuitem-content{padding:0 0.5em 0 1.5em;background:transparent url(Link icon) no-repeat left top;}/*olympia41124*/

Thay icon cho toàn bộ phần thêm bạn, thao tác khác, sửa hồ sơ, tải ảnh, phần mở rộng của thao tác khác
Quote:
#profile_highlight #profile_nav .yui3-menu-content ul li{padding:0 0.5em 1em 1.5em;background:transparent url(Link icon) no-repeat left top;}/*olympia41124*/
Hiệu ứng nút ấn cho phần mở rộng của “Thao tác khác”
Quote:
#profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-menuvisible{background:transparent url(Link hình) top center;}/*olympia41124*/

Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top