Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/05/2011

Tạo tiện ích Bài viết mới nhất sử dụng hiệu ứng Simple jQuery Spy

Tại trang Jqueryfordesigners đã thử nghiệm hiệu ứng Simple jQuery Spy khá độc đáo. Kiểu hiệu ứng trượt này đem đến vẻ mượt mà và bắt mắt đối với người đọc. Hiệu ứng này có thể được sử dụng cho Blogger trong tiện ích Bài viết mới nhất và hy vọng bài viết này sẽ giúp các Blogger có thêm một kiểu tiện ích hay.
Xem Demo.
Nếu bạn thấy thích tiện ích này thì tiến hành theo các bước sau:
Đăng nhập Blogger Dashboard. Dán toàn bộ đoạn code dưới đây vào một tiện ích HTML/JavaScript.
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<style type="text/css" media="screen">
<!--
#spylist {
overflow:hidden;
margin-top:5px;
padding:0px 0px;
height:350px;
}
#spylist ul{
width:220px;
overflow:hidden;
list-style-type: none;
padding: 0px 0px;
margin:0px 0px;
}
#spylist li {
width:208px;
padding: 5px 5px;
margin:0px 0px 5px 0px;
list-style-type:none;
float:none;
height:70px;
overflow: hidden;
background:#fff url(http://i879.photobucket.com/albums/ab351/bloggerblogimage/blogger/post.jpg) repeat-x;
border:1px solid #ddd;
}

#spylist li a {
text-decoration:none;
color:#4B545B;
font-size:11px;
height:18px;
overflow:hidden;
margin:0px 0px;
padding:0px 0px 2px 0px;
}
#spylist li img {
float:left;
margin-right:5px;
background:#EFEFEF;
border:0;
}
.spydate{
overflow:hidden;
font-size:10px;
color:#0284C2;
padding:2px 0px;
margin:1px 0px 0px 0px;
height:15px;
font-family:Tahoma,Arial,verdana, sans-serif;
}

.spycomment{
overflow:hidden;
font-family:Tahoma,Arial,verdana, sans-serif;
font-size:10px;
color:#262B2F;
padding:0px 0px;
margin:0px 0px;
}

-->
</style>

<script language='JavaScript'>
imgr = new Array();
imgr[0] = "http://i977.photobucket.com/albums/ae255/h3n6r4/Others/orpg0m.jpg";
imgr[1] = "http://i977.photobucket.com/albums/ae255/h3n6r4/Others/orpg0m.jpg";
imgr[2] = "http://i977.photobucket.com/albums/ae255/h3n6r4/Others/orpg0m.jpg";
imgr[3] = "http://i977.photobucket.com/albums/ae255/h3n6r4/Others/orpg0m.jpg";
imgr[4] = "http://i977.photobucket.com/albums/ae255/h3n6r4/Others/orpg0m.jpg";
showRandomImg = true;
boxwidth = 255;
cellspacing = 6;
borderColor = "#232c35";
bgTD = "#000000";
thumbwidth = 70;
thumbheight = 70;
fntsize = 12;
acolor = "#666";
aBold = true;
icon = " ";
text = "nhận xét";
showPostDate = true;
summaryPost = 40;
summaryFontsize = 10;
summaryColor = "#666";
icon2 = " ";
numposts = 7;
home_page = "
http://luat1x1.blogspot.com/";
limitspy=4
intervalspy=4000
</script>
<div id="spylist">
<script src='http://scriptabufarhan.googlecode.com/svn/trunk/recentpostthumbspy-min.js' type='text/javascript'></script>
</div>Bạn có thể thay đổi thông số cho phù hợp với blog của mình
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top