Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/19/2011

Tạo thanh menu dọc với hiệu ứng accordion sử dụng Mootools


Hiệu ứng accordion giúp một vùng liên kết được kích chuột vào có thể xếp lại trông giống như đàn accordion. Sử dụng hiệu ứng này với sự hỗ trợ của Mootools có thể tạo một thanh menu dọc khá ấn tượng.

Xem Demo.

Sau đây là hướng dẫn cài đặt hiệu ứng:

Bước 1: Trước tiên, bạn hãy đặt toàn bộ phần code bên dưới vào phần đầu của trang HTML, nằm giữa 2 thẻ <head>, </head>.
<script type="text/javascript" src="http://www.ryanscherf.net/demos/accordion/mootools.js"></script>
<style type="text/css">
#content {
width: 220px;
margin: 0 auto;
}

#wrap {
width: 232px;
overflow: hidden;
background: #fff url("http://www.ryanscherf.net/demos/accordion/images/wrapbg.gif") repeat-y top left;
}

h3 {
padding: 10px 0 11px 15px;
margin: 0;
font-size: 12px;
font-weight: normal;
color: #222;
background: #efefef;
cursor: pointer;
border-bottom: 1px solid #fff;
text-decoration: none;
}

h3.toggler a {
color: #666;
text-decoration: none;
}

h3.toggler a:hover {
color: black;
}

div.accordion {
background: #fff url("http://www.ryanscherf.net/demos/accordion/images/accordionbg.gif") repeat-x top left;
}

div.accordion ul {
list-style-type: none;
padding: 0;
margin: 0 0 5px 0;
}

div.accordion ul li {
padding: 6px 0;
}

div.accordion ul li a {
color: #666;
text-decoration: none;
display: block;
padding: 4px 0px 4px 20px;
font-size: 90%;
}

div.accordion ul li a span {
padding-bottom: 10px;
}

div.accordion ul li a img {
border: 0;
vertical-align: bottom;
margin-right: 15px;
}

div.accordion ul li a:hover span {
text-decoration: underline;
}

#top_round {
height: 10px;
font-size: 1px; /* ie whitespace */
}

#bottom_round {
height: 10px;
font-size: 1px; /* ie whitespace */
}

.top_dark {
background: url("http://www.ryanscherf.net/demos/accordion/images/top_dark.gif") no-repeat top left;
}

.top_light {
background: url("http://www.ryanscherf.net/demos/accordion/images/top_light.gif") no-repeat top left;
}

.bottom_dark {
background: url("http://www.ryanscherf.net/demos/accordion/images/bottom_dark.gif") no-repeat top left;
}

.bottom_light {
background: url("http://www.ryanscherf.net/demos/accordion/images/bottom_light.gif") no-repeat top left;
}

.first {
padding-top: 5px;
}

.last {
padding-bottom: 5px;
}
</style>

Bước 2: Thiết lập HTML như bên dưới để đặt vào phần thân của trang HTML, nằm giữa 2 thẻ <body>, </body>.
<div id="wrap">
<div id="top_round"></div>
<div id="content">
<h3 class="toggler first" style="padding-top:5px;"><a href="#section1" onfocus="this.blur();">Section Title 1</a></h3>
<div class="accordion">
<ul>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src="/images/image1.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src="/images/image2.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src="/images/image3.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src="/images/image4.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src="/images/image5.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src="/images/image6.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src="/images/image7.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src="/images/image8.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
</ul>
</div>

<h3 class="toggler"><a href="#section2" onfocus="this.blur();">Section Title 2</a></h3>

<div class="accordion">
<ul>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src="/images/image9.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src="/images/image10.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src="/images/image11.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src="/images/image12.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
</ul> 
</div>

<h3 class="toggler"><a href="#section3" onfocus="this.blur();">Section Title 3</a></h3>
<div class="accordion">
<ul>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src="/images/image13.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src="/images/image14.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src="/images/image15.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
</ul> 
</div>

<h3 class="toggler"><a href="#section4" onfocus="this.blur();">Section Title 4</a></h3>
<div class="accordion">
<ul>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src="/images/image16.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src="/images/image17.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src="/images/image18.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src="/images/image19.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src="/images/image20.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src=" /images/image21.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src="/images/image22.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
<li><a href="#" onfocus="this.blur();"><img src="/images/image23.png" alt="" /><span>Link to other content area</span></a></li>
</ul> 
</div>

<h3 class="toggler last"><a href="#section5" onfocus="this.blur();">Section Title 5</a></h3>
<div class="accordion"><!-- no content hack --></div>
</div>
<div id="bottom_round"></div>
</div>
</div>

Bước 3: Đặt đoạn code sau đây trước thẻ đóng </body>.

<script type="text/javascript" src="http://www.ryanscherf.net/demos/accordion/accordion.js"></script>

Chú ý ở Bước 2, bạn phải tùy chỉnh scr theo URL các file hình ảnh tương ứng của bạn.
Hiệu ứng này có thể áp dụng cho Blogger khá dễ dàng.

Theo Ryanscherf.net
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top