Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/01/2011

Tạo sóng biển


Hình 10


- Mở một file mới, ở chế độ màu RGB

- Chọn màu Foreground là xanh đậm, với thông số màu:

R: 0
G: 68
B: 126 (hình 1)- Click vào layer Background và đặt tên là (May)

- Chọn Filter – Render – Clouds (hình 2)

- Tạo một layer mới bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + N và đặt tên layer là (Song)

- Chọn công cụ Rectangular Marquee Tool, vẽ chọn hết nửa phần phía dưới (hình 3)

- Trong bảng layer, chọn layer (Song) (hình 4)

- Chọn màu Foreground là xanh dương, với thông số màu:

R: 8

G: 154

B: 230

- Bấm G để chọn công cụ Gradient Tool

- Click và kéo con trỏ từ trến xuống dưới trong vùng chọn để tô chuyển sắc từ trắng xuống xanh (hình 5)

- Bấm Ctrl + D

- Chọn Filter – Distort – Ripple, với thông số:

Amount: 999%

Size: Large (hình 6, 7)

- Chọn Filter – Distort – Ripple, với thông số:

Amount: 999%

Size: Medium (hình

- Chọn Filter – Distort – Twirl, với thông số:

Angle: 268 (hình 9)

- Bấm OK ta được kết quả như hình 10.
H5
H6


H7
H8


Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top