Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/12/2011

Tạo menu bằng hình ảnh với hiệu ứng Rock & Roll

Tiếp theo các thủ thuật tạo menu hôm nay mình chia sẻ với mọi người thủ thuật tạo menu bằng hình ảnh với nhiều menu con bên trong, với thủ thuật này chúng ta sẽ có được hiệu ứng lăn (roll) hình ảnh của menu khi bạn rê chuột. Hiệu ứng này trông cũng khá là đẹp mắt và menu trông cũng không qua rờm rà mà vẫn chứa được nhiều thư mục con bên trong. Bạn có thể xem demo bên dưới để thấy rỏ hiệu ứng của thủ thuật này.

» Bắt đầu thủ thuật

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (Design)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Chèn code bên dưới vào sau thẻ <head>


<script type="text/javascript" src="http://traidatmui-tips.googlecode.com/files/jquery.min.v1.4.1.js"></script>
<style type="text/css">
.menu{
font-family: arial;
font-size: 16px;
font-weight: bold;
text-transform: uppercase;
}
.item{
position:relative;
background-color:#f0f0f0;
width:52px;
margin:0px 5px;
height:52px;
border:2px solid #ddd;
-moz-border-radius:30px;
-webkit-border-radius:30px;
border-radius:30px;
-moz-box-shadow:1px 1px 3px #555;
-webkit-box-shadow:1px 1px 3px #555;
cursor:pointer;
overflow:hidden;
}
.item2{position:relative;
background-color:#f0f0f0;
float:left;
width:52px;
margin:0px 5px;
height:52px;
border:2px solid #ddd;
-moz-border-radius:30px;
-webkit-border-radius:30px;
border-radius:30px;
-moz-box-shadow:1px 1px 3px #555;
-webkit-box-shadow:1px 1px 3px #555;
cursor:pointer;
overflow:hidden;}
.link{
position:absolute;
width:48px;
height:48px;
left:2px;
top:2px;

}
.icon_home{
background:transparent
 
url(https://lh3.googleusercontent.com/-0-xRezGdhDk/Tj5h1B4UhqI/AAAAAAAAAew/2Eb5bnKu2wo/home.png)
 no-repeat top left;
}
.icon_mail{
background:transparent 
url(https://lh3.googleusercontent.com/-I9atwak6dys/Tj5h1dD3wzI/AAAAAAAAAew/FsY3BEwB7jA/mail.png)
 no-repeat top left;
}
.icon_help{
background:transparent 
url(https://lh6.googleusercontent.com/-XkkIV29Vl0E/Tj5h1PW_EaI/AAAAAAAAAew/L1dkyfYxPsA/help.png)
 no-repeat top left;
}
.icon_find{
background:transparent 
url(https://lh6.googleusercontent.com/-6VT_BeB1pBM/Tj5h1EmDzVI/AAAAAAAAAew/-wUcKlfqY0Q/find.png)
 no-repeat top left;
}
.icon_photos{
background:transparent 
url(https://lh6.googleusercontent.com/-61-sXFx6Cvs/Tj5h1nF90EI/AAAAAAAAAew/rpGO2Bgqs68/photos.png)
 no-repeat top left;
}
.item_content{
position:absolute;
height:52px;
width:220px;
overflow:hidden;
left:56px;
top:7px;
padding:0px;
background:transparent;
display:none;
}
.item_content h2{
color:#333;
text-shadow: 1px 1px 1px #fff;
background-color:transparent;
font-size:16px;
margin:0px;
padding:0px;
text-transform: uppercase;
}
.item_content a{
margin-right:7px;
margin-top:0px;
color:#333;
text-shadow: 1px 1px 1px #333;
text-decoration:none;
font-size:13px;
}
.item_content a:hover{
color:#0b965b;
}
.item_content input{
border:1px solid #ccc;
padding:1px;
width:155px;
float:left;
margin-right:5px;
}

</style>
- Nếu trong template của bạn đã có file jquery.min.js ở trên thì không cần phải thêm code JS này.
5. Chèn tiếp code bên dưới vào trước thẻ </body>
<script type="text/javascript" src="http://traidatmui-tips.googlecode.com/files/rockroll_menu.js"></script>
Lưu ý: Bạn có thể Download 2 File Js trên và các File ảnh về TẠI ĐÂY sau đó Upload lênhost riêng để tránh bị die File
6. Save template lại và trở về phần tử trang (Page Elements)
7. Thêm 1 HTML/Javascript và thêm vào nó 1 trong 2 code bên dưới.

a. Code phong cách menu ngang

<div class="menu">
<div class="item2">
<a class="link icon_home"></a>
<div class="item_content">
<h2>Trang chủ§</h2>

<a href="#">Item 1</a>
<a href="#">Item 2</a>
<a href="#">Item 3</a>

</div>
</div>

<div class="item2">
<a class="link icon_mail"></a>
<div class="item_content">
<h2>Liên hệ</h2>

<a href="#">Item 1</a>
<a href="#">Item 2</a>
<a href="#">Item 3</a>

</div>
</div>

<div class="item2">
<a class="link icon_help"></a>
<div class="item_content">
<h2>Hỗ trợ</h2>

<a href="#">Item 1</a>
<a href="#">Item 2</a>
<a href="#">Item 3</a>

</div>
</div>

<div class="item2">
<a class="link icon_find"></a>
<div class="item_content">
<h2>Tìm kiếm</h2>

<input type="text" />
<a href="">Go</a>

</div>
</div>


<div class="item2">
<a class="link icon_photos"></a>
<div class="item_content">
<h2>Hình ảnh</h2>

<a href="#">Item 1</a>
<a href="#">Item 2</a>
<a href="#">Item 3</a>

</div>
</div>
b. Code phong cách menu đứng
<div class="menu">
<div class="item">
<a class="link icon_home"></a>
<div class="item_content">
<h2>Trang chủ§</h2>

<a href="#">Item 1</a>
<a href="#">Item 2</a>
<a href="#">Item 3</a>

</div>
</div>

<div class="item">
<a class="link icon_mail"></a>
<div class="item_content">
<h2>Liên hệ</h2>

<a href="#">Item 1</a>
<a href="#">Item 2</a>
<a href="#">Item 3</a>

</div>
</div>

<div class="item">
<a class="link icon_help"></a>
<div class="item_content">
<h2>Hỗ trợ</h2>

<a href="#">Item 1</a>
<a href="#">Item 2</a>
<a href="#">Item 3</a>

</div>
</div>

<div class="item">
<a class="link icon_find"></a>
<div class="item_content">
<h2>Tìm kiếm</h2>

<input type="text" />
<a href="">Go</a>

</div>
</div>

<div class="item">
<a class="link icon_photos"></a>
<div class="item_content">
<h2>Hình ảnh</h2>

<a href="#">Item 1</a>
<a href="#">Item 2</a>
<a href="#">Item 3</a>

</div>
</div>

</div>

- Bạn thay # trong code thành link của menu tương ứng với tên các Item của nó.

8. Cuối cùng save tiện ích lại

Chúc bạn thành công
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top