Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/19/2011

Tạo Bookmarks ở cuối bài viết


SexyBookmarks là một plugin như một menu gồm nhiều icon đại diện cho các trang mạng xã hội được đặt ở cuối mỗi bài viết giúp cho phép người đọc dễ dàng đưa bài viết của bạn lên các trang mạng xã hội phổ biến nhất một cách tự động.

Bài viết này giới thiệu cách cài đặt một vài kiểu Bookmarks ở cuối bài viết Blogger.

Kiểu 1 như hình minh họa bên dưới.


Cách cài đặt như sau. 

Bước 1. Đăng nhập Blogger, vào Design >> Edit HTML, chọn Expand Widget Templates.

Đặt đoạn code bên dưới vào sau dòng ]]></b:skin>.

<style type='text/css'>
div.sexy-bookmarks{height:54px;background:url('http://img191.imageshack.us/img191/8540/sharingsexys.png') no-repeat left bottom;position:relative;width:540px}
div.sexy-bookmarks span.sexy-rightside{width:17px;height:54px;background:url('http://img191.imageshack.us/img191/8540/sharingsexys.png') no-repeat right bottom;position:absolute;right:-17px}
div.sexy-bookmarks ul.socials{margin:0 !important;padding:0 !important;position:absolute;bottom:0;left:10px}
div.sexy-bookmarks ul.socials li{display:inline-block !important;float:left !important;list-style-type:none !important;margin:0 !important;height:29px !important;width:48px !important;cursor:pointer !important;padding:0 !important}
div.sexy-bookmarks ul.socials a{display:block !important;width:48px !important;height:29px !important;font-size:0 !important;color:transparent !important}
.sexy-furl,.sexy-furl:hover,.sexy-digg,.sexy-digg:hover,.sexy-reddit,.sexy-reddit:hover,.sexy-stumble,.sexy-stumble:hover,.sexy-delicious,.sexy-delicious:hover,.sexy-yahoo,.sexy-yahoo:hover,.sexy-blinklist,.sexy-blinklist:hover,.sexy-technorati,.sexy-technorati:hover,.sexy-facebook,.sexy-facebook:hover,.sexy-twitter,.sexy-twitter:hover,.sexy-myspace,.sexy-myspace:hover,.sexy-mixx,.sexy-mixx:hover,.sexy-script-style,.sexy-script-style:hover,.sexy-designfloat,.sexy-designfloat:hover,.sexy-syndicate,.sexy-syndicate:hover,.sexy-email,.sexy-email:hover{background:url('http://img72.imageshack.us/img72/6690/sexyspriter.png') no-repeat !important}
.sexy-furl{background-position:-300px top !important}
.sexy-furl:hover{background-position:-300px bottom !important}
.sexy-digg{background-position:-500px top !important}
.sexy-digg:hover{background-position:-500px bottom !important}
.sexy-reddit{background-position:-100px top !important}
.sexy-reddit:hover{background-position:-100px bottom !important}
.sexy-stumble{background-position:-50px top !important}
.sexy-stumble:hover{background-position:-50px bottom !important}
.sexy-delicious{background-position:left top !important}
.sexy-delicious:hover{background-position:left bottom !important}
.sexy-yahoo{background-position:-650px top !important}
.sexy-yahoo:hover{background-position:-650px bottom !important}
.sexy-blinklist{background-position:-600px top !important}
.sexy-blinklist:hover{background-position:-600px bottom !important}
.sexy-technorati{background-position:-700px top !important}
.sexy-technorati:hover{background-position:-700px bottom !important}
.sexy-myspace{background-position:-200px top !important}
.sexy-myspace:hover{background-position:-200px bottom !important}
.sexy-twitter{background-position:-350px top !important}
.sexy-twitter:hover{background-position:-350px bottom !important}
.sexy-facebook{background-position:-450px top !important}
.sexy-facebook:hover{background-position:-450px bottom !important}
.sexy-mixx{background-position:-250px top !important}
.sexy-mixx:hover{background-position:-250px bottom !important}
.sexy-script-style{background-position:-400px top !important}
.sexy-script-style:hover{background-position:-400px bottom !important}
.sexy-designfloat{background-position:-550px top !important}
.sexy-designfloat:hover{background-position:-550px bottom !important}
.sexy-syndicate{background-position:-150px top !important}
.sexy-syndicate:hover{background-position:-150px bottom !important}
.sexy-email{background-position:-753px top !important}
.sexy-email:hover{background-position:-753px bottom !important}
</style>

Bước 2. Đặt đoạn code bên dưới vào trước dòng <div class='post-footer'>.

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='sexy-bookmarks'>
<ul class='socials'>
<li class='sexy-delicious'><a expr:href='&quot;http://del.icio.us/post?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>

<li class='sexy-digg'><a expr:href='&quot; http://digg.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>

<li class='sexy-technorati'><a expr:href='&quot; http://technorati.com/faves?add=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>

<li class='sexy-reddit'><a expr:href='&quot; http://www.reddit.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>

<li class='sexy-stumble'><a expr:href='&quot; http://www.stumbleupon.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>

<li class='sexy-designfloat'><a expr:href='&quot;http://www.designfloat.com/submit.php?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>

<li class='sexy-facebook'><a expr:href='&quot; http://www.facebook.com/sharer.php?u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>

<li class='sexy-twitter'><a expr:href='&quot; http://twitthis.com/twit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>

<li class='sexy-furl'><a expr:href='&quot; http://www.furl.net/storeIt.jsp?u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>

<li class='sexy-syndicate'><a href='http://feeds.feedburner.com/YOUR-FEEDBURNER-ID' title='Subscribe to RSS'/></li>

<li class='sexy-email'><a expr:href='&quot; mailto:?subject=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' target='_blank'/></li>

</ul>
<span class='sexy-rightside'/></div>
</b:if>

Trong đoạn code trên bạn cần thay YOUR-FEEDBURNER-ID bằng id của trang Feedburner cho blog của bạn đã tạo tại Feedburner.com.

Lưu Template là OK.

Kiểu 2 theo hình minh họa bên dưới.Để làm được như vậy, bạn cần đăng nhập Blogger, vào Design >> Edit HTML, chọn Expand Widget Templates. Đặt đoạn code bên dưới vào trước dòng <div class='post-footer'>.

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div style='clear:both;margin-top:20px; '>
<div style='width:225px; float:left;'>
<img alt='Bookmark and Share' src='http://img266.imageshack.us/img266/7343/sharebutton.png' title='Bookmark and Share'/>
</div>
<div style='width:65px; float:left;'>
<a expr:share_url='data:post.url' href='http://www.facebook.com/sharer.php' name='fb_share' type='box_count'>Share</a><script src='http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share' type='text/javascript'/>
</div>
<div style='width:65px; float:left;'>
<script type="text/javascript">
tweetmeme_url = '<data:post.url/>';
tweetmeme_source = 'username_twitter_của bạn';
</script>
<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script>
</div>
<div style='width:65px; float:left;'>
<a class='DiggThisButton DiggMedium'></a></div>
<div style='width:65px; float:left;'>
<script src='http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=5'></script></div>
<div style='width:65px; float:left;'>
<a class='google-buzz-button' data-button-style='normal-count' expr:data-url='data:post.url' href='http://www.google.com/buzz/post' title='Post to Google Buzz'/>
<script src='http://www.google.com/buzz/api/button.js' type='text/javascript'/>
</div>
</div>
<div style='clear: both;'></div>
</b:if>

Trong đoạn code trên bạn cần thay username_twitter của bạn.

Tiếp theo, đặt đoạn code sau đây vào trước thẻ </body>.

<script type='text/javascript'> 
(function() {
var s = document.createElement('SCRIPT'), s1 = document.getElementsByTagName('SCRIPT')[0];
s.type = 'text/javascript';
s.async = true;
s.src = 'http://widgets.digg.com/buttons.js';
s1.parentNode.insertBefore(s, s1);
})();
</script>

Đoạn code này giúp cho nút Digg có tác dụng.

Lưu Template là OK
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top