Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/01/2011

Rọi ánh sáng phía sau văn bản45191310 h 8 Rọi ánh sáng phía sau văn bản ~ vn222.com
 
- Mở một file ảnh mới ở chế độ màu RGB và tô đen
- Bấm T để chọn công cụ Type Tool và nhập văn bản
- Trong bảng layer, tạo một layer mới nằm dưới layer văn bản bằng cách click vào nút Creat a New Layer

45191310 h 1 Rọi ánh sáng phía sau văn bản ~ vn222.com 
45191310 h 2 Rọi ánh sáng phía sau văn bản ~ vn222.com 
45191310 h 3 Rọi ánh sáng phía sau văn bản ~ vn222.com 
45191310 h 4 Rọi ánh sáng phía sau văn bản ~ vn222.com 
45191310 h 5 Rọi ánh sáng phía sau văn bản ~ vn222.com 
45191310 h 6 Rọi ánh sáng phía sau văn bản ~ vn222.com 
45191310 h 7 Rọi ánh sáng phía sau văn bản ~ vn222.com 
- Nhấn giữ phím Ctrl rồi click chuột trái vào layer văn bản để tạo ra vùng chọn văn bản cho layer này (hình 1)
- Chọn Select – Modify – Expand với thông số:
Expand by: 6 pixel
- Tô trắng cho vùng chọn của layer này
- Chọn Filter – Noise – Add Noise, với thông số:
Amount: 400%
Distribution: chọn Gaussian
Chọn Monochromatic (hình 2)
- Nhấn Ctrl + D
- Chọn Filter – Blur – Radial Blur, với thông số:
Blur Method: Zoom
Quality: Best (hình 3)
- Chọn Image – Adjustments – Levels, với thông số như hình (hình 4)
- Chọn Filter – Blur – Radial Blur, với thông số:
Blur Method: Zoom
Quality: Best
- Trong bảng layer, chọn layer chứa văn bản
- Chọn Layer – Layer Style – Outer Glow, với thông số như hình 5
- Trong bảng layer, chọn layer Background
- Chọn Filter – Render – Lens Flare, với thông số:
Brightness: 100%
Lens Type: chọn 105 Prime
Flare Center, drag chữ thập vào tâm (hình 6, 7)
- Chọn Image – Adjustments – Hue/Saturation, điều chỉnh các thanh trượt Hue, Saturation sao cho có màu ánh sáng vừa ý là được
Ta được kết quả như hình 8
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top