Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/15/2011

Làm trong suốt toàn bộ trang phụ blog 360 plus

Bài viết này sẽ hướng dẫn trong suốt các trang phụ sau khi đã sử dụng code trong suốt toàn bộ trang chính ở đây >>>                          [360Plus Beta Medium] Trong suốt toàn bộ blog 360Plus Beta – Trang chính 
1. Trang Profile
Quote:
#profile_info .bd, #profile_info th{background:transparent !important;}/*olympia41124*/
2. Trang Album
Quote:
#gallery_list .rc_bc .bd,
#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar,
#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .bd,
#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .hd,
#gallery_list .rc_bc .bd .actionbar button,
#gallery_list .rc_bc .hd .titlebar .hd select {background:transparent;}/*olympia41124*/
3. Trang Xem Từng Hình Trong Album
Quote:
#photo_enlarge .rc_bc .bd, #photo_enlarge .ft, #blog_compose .rc_bd .rc_bc .bd .actionbar .bd button, #photo_enlarge #photo_comment_list,#photo_enlarge #photo_comment_list .bd, #photo_enlarge .rte_fieldset,#photo_enlarge .photo-comment
{background:transparent;}/*olympia41124*/
4. Trang Bạn Bè
Quote:
#friend-list .mod-tag-friend-list, #friend-list .mod-tag-friend-list .ft, #friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent !important;}/*olympia41124*/
Ngoài ra ở bản beta có một số trang ta không thể thay đổi được : cập nhật, mạng lưới blog, tất cả lời bình …
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top