Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/15/2011

Kéo dài khung soạn thảo bình luận


Khi các bạn chèn code thay nền của thanh công cụ comment
Quote:                                                                                                          
#bd .rte_toolbar{background: url(Link) top center; height:Apx;}/*vietnam360plus.com*/
với A là chiều cao của link hình thì có thể sẽ gặp trường hợp bạn chèn hình có chiều cao lớn làm giảm diện tích soạn thảo bình luận
Khi đó ta cần kéo dài phần soạn thảo comment ra bằng code sau
Quote:
div.rte embed{height:Bpx;}/*olympia41124*/
div#editorArticle13278{height:Cpx !important;}/*vietnam360plus.com*/
Bạn cần kết hợp code này với code toolbar ở phần trên. Trong 3 code thì A, B, C cần thay đổi sao cho phù hợp với ý bạn. Sau đây là 1 code ví dụ sau khi thay đổi A, B, C
Quote:
#bd .rte_toolbar
{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/4dbca9ad445537b9e8dce000.jpg)
top center; height:100px;}
div.rte embed{height:190px;}
div#editorArticle13278{height:300px !important;}
Việc thay đổi 3 hệ số đó còn tùy thuộc vào hình bạn đưa vào. Chỉ có một cách là thử đến bao giờ nhìn đẹp thì thôi. Có một lưu ý là A < B < C nhé
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top