Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/15/2011

Hướng dẫn làm tuyết rơi cho blog yahoo 360 plus


Tương ứng với mỗi cách chèn theme sẽ có một cách chèn code tuyết rơi riêng.Các bạn có thể chọn cho phù hợp với theme của mìnhĐối với dạng theme 1 mảnh, ta có các cách chèn sau
Cách 1 :
Quote:
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery
{background:transparent url(Link tuyết rơi);}/olympia41124*/
html {background:#FFFFFF url(Link hình nền) top center;}/*vietnam360plus.com*/
Cách 2 :
Quote:
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery
{background:transparent url(Link hình nền) fixed top center;}/*olympia41124*/
#doc2{background:transparent url(Link tuyết rơi);}/*vietnam360plus.com*/
Cách 3 :
Quote:
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery
{background:transparent url(Link hình nền) fixed top center;}/*olympia41124*/
.yui-t1{background:transparent url(Link tuyết rơi);}/*vietnam360plus.com*/
Cách 4 :
Quote:
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery
{background:transparent url(Link hình nền) fixed top center;}/*olympia41124*/
#bd,#head{background:transparent url(Link tuyết rơi);}/*vietnam360plus.com*/
Trong các code trên, các bạn thay Link ảnh nền bằng link hình nền của bạn, thay Link tuyết rơi bằng link hình bạn muốn làm tuyết rơi. Link hình các bạn có thể tham khảo một số mẫu mà olympia giới thiệu ở cuối bài viết. Sau đây là code chèn tuyết rơi cho theme 2 mảnh, rắc rối hơn một chút
Cách 1 :
Quote:
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery
{background:transparent url(Link hình bot) bottom no-repeat;}/*olympia41124*/
html {background: #FFFFFF url(Link hình top) no-repeat top;}/*vietnam360plus.com*/
#doc2{background:transparent url(Link tuyết rơi);}/*olympia41124*/
Cách 2 :
Quote:
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery
{background:transparent url(Link hình bot) bottom no-repeat;}/*olympia41124*/
html {background: #FFFFFF url(Link hình top) no-repeat top;}/*vietnam360plus.com*/
.yui-t1{background:transparent url(Link tuyết rơi);}/*olympia41124*/
Cách 3 :
Quote:
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery
{background:transparent url(Link hình bot) bottom no-repeat;}/*olympia41124*/
html {background: #FFFFFF url(Link hình top) no-repeat top;}/*vietnam360plus.com*/
#head,#bd{background:transparent url(Link tuyết rơi);}/*olympia41124*/
Trong các code trên thay link hình top, bot và tuyết rơi tương ứng.
Riêng đối với dạng theme 3 mảnh thì tuyết rơi không hoàn hảo, bị che mất một phần
Quote:
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery
{background:transparent url(Link top) no-repeat top center;height:Apx;}/*olympia41124*/
html{background:#FFFFFF url(Link center) center center;}/*vietnam360plus.com*/
#ft{background:transparent url(Link bot) no-repeat bottom center;height:Bpx}/*olympia41124*/
#doc2{background:transparent url(Link tuyết rơi);}/*vietnam360plus.com*/
Cuối cùng bonus cho các bạn code chèn 3 loại tuyết rơi vào blog cho dạng theme 1 mảnh, coi chừng chóng mặt nhé 
Quote:
html {background:#FFFFFF url(Link hình nền) top center;}/*olympia41124*/
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery
{background:transparent url(Link tuyết rơi 1);}/*vietnam360plus.com*/
#doc2{background:transparent url(Link tuyết rơi 2);}/*olympia41124*/
#head,#bd{background:transparent url(Link tuyết rơi 3);}/*vietnam360plus.com*/
Còn dưới đây là các hình cho các bạn tham khảo
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top