Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/19/2011


Dưới đây là một cách tạo nút lên đầu hoặc cuối trang web bằng 1 cái nhấp chuột đơn giản. Thủ thuật này sử dụng các sự kiện cuộn đặc biệt qua thư viện jQuery từ James Padolsey. Có 2 nút cố định nằm ở đáy bên trái trang web, mỗi nút có chức năng di chuyển xuống hoặc lên trong trang web. Nếu bạn kéo thanh cuộn trang web thì 2 nút này mờ ẩn dần và cho hiệu ứng mềm mại đẹp mắt.

Xem demo.

Sau đây là các bước thực hiện thủ thuật.

1. Bước 1: Dán đoạn code CSS này vào trước thẻ </head> (áp dụng cho cả Blogger).
<style type="text/css">
.nav_up{
padding:7px;
background-color:white;
border:1px solid #CCC;
position:fixed;
background:transparent url(http://www.tympanus.net/scrollupdown/images/arrow_up.png) no-repeat top left;
background-position:50% 50%;
width:20px;
height:20px;
bottom:10px;
opacity:0.7;
left:30px;
white-space:nowrap;
cursor: pointer;
-moz-border-radius: 3px 3px 3px 3px;
-webkit-border-top-left-radius:3px;
-webkit-border-top-right-radius:3px;
-khtml-border-top-left-radius:3px;
-khtml-border-top-right-radius:3px;
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=70);
}
.nav_down{
padding:7px;
background-color:white;
border:1px solid #CCC;
position:fixed;
background:transparent url(http://www.tympanus.net/scrollupdown/images/arrow_down.png) no-repeat top left;
background-position:50% 50%;
width:20px;
height:20px;
bottom:10px;
opacity:0.7;
left:70px;
white-space:nowrap;
cursor: pointer;
-moz-border-radius: 3px 3px 3px 3px;
-webkit-border-top-left-radius:3px;
-webkit-border-top-right-radius:3px;
-khtml-border-top-left-radius:3px;
-khtml-border-top-right-radius:3px;
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=70);
}
</style>
Bước 2: Dán toàn bộ đoạn code bên dưới vào trước thẻ </body> (áp dụng cho cả Blogger). Đối với Blogger có thể dán toàn bộ đoạn code vào một widget HTML/JavaScript nằm dưới phần footer.
<script src="http://www.tympanus.net/scrollupdown/jquery-1.3.2.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://www.tympanus.net/scrollupdown/scroll-startstop.events.jquery.js" type="text/javascript"></script>
<script>
$(function() {
var $elem = $('#content');

$('#nav_up').fadeIn('slow');
$('#nav_down').fadeIn('slow'); 

$(window).bind('scrollstart', function(){
$('#nav_up,#nav_down').stop().animate({'opacity':'0.2'});
});
$(window).bind('scrollstop', function(){
$('#nav_up,#nav_down').stop().animate({'opacity':'1'});
});

$('#nav_down').click(
function (e) {
$('html, body').animate({scrollTop: $elem.height()}, 800);
}
);
$('#nav_up').click(
function (e) {
$('html, body').animate({scrollTop: '0px'}, 800);
}
);
});
</script>
Hy vọng với thủ thuật này, các bạn sẽ giúp ích nhiều cho trang web của bạn.
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top