Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/15/2011

Code Thay icon tâm trạng cho bài viết


Code thay icon tâm trạng của bản beta                                     
Quote:
ul.moodicons li span,.moodicon em span{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Mod_lifeline/1a.png);}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.big span.big{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Mod_lifeline/1b.png);}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.mood-2 span.big{background:url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Mod_lifeline/1b.png) 0 -50px;}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.mood-3 span.big{background:url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Mod_lifeline/1b.png) 0 -100px;}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.mood-4 span.big{background:url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Mod_lifeline/1b.png) 0 -150px;}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.mood-5 span.big{background:url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Mod_lifeline/1b.png) 0 -200px;}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.mood-6 span.big{background:url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Mod_lifeline/1b.png) 0 -250px;}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.mood-7 span.big{background:url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Mod_lifeline/1b.png) 0 -300px;}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.mood-8 span.big{background:url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Mod_lifeline/1b.png) 0 -350px;}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.mood-9 span.big{background:url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Mod_lifeline/1b.png) 0 -400px;}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.mood-10 span.big{background:url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Mod_lifeline/1b.png) 0 -450px;}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.mood-11 span.big{background:url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Mod_lifeline/1b.png) 0 -500px;}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.mood-12 span.big{background:url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Mod_lifeline/1b.png) 0 -550px;}/*olympia41124*/
Thay link theo cú pháp sau
Quote:
ul.moodicons li span,.moodicon em span{background:transparent url(Link icon Nhỏ);}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.big span.big{background:transparent url(Link icon Lớn);}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.mood-2 span.big{background:url(Link icon Lớn) 0 -50px;}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.mood-3 span.big{background:url(Link icon Lớn) 0 -100px;}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.mood-4 span.big{background:url(Link icon Lớn) 0 -150px;}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.mood-5 span.big{background:url(Link icon Lớn) 0 -200px;}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.mood-6 span.big{background:url(Link icon Lớn) 0 -250px;}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.mood-7 span.big{background:url(Link icon Lớn) 0 -300px;}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.mood-8 span.big{background:url(Link icon Lớn) 0 -350px;}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.mood-9 span.big{background:url(Link icon Lớn) 0 -400px;}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.mood-10 span.big{background:url(Link icon Lớn) 0 -450px;}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.mood-11 span.big{background:url(Link icon Lớn) 0 -500px;}/*olympia41124*/
ul.moodicons li.mood-12 span.big{background:url(Link icon Lớn) 0 -550px;}/*olympia41124*/
Bạn có thể tham khảo các icon ở link sau >>>http://s118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Mod_lifeline/
Với code trên thì điều bạn cần làm là chèn vào link hình có dạng như sau
Đến đây phần thay icon tâm trạng cho bản beta đã xong. Còn bạn nào muốn thay icon động cho blog thì đọc tiếp phần sau. Vì lý do khó có hình nào động mà chứa đủ 12 tâm trạng nên ta có cách sau với hình icon động.
Code cho icon nhỏ
Quote:
ul.moodicons li.mood-1 span,.moodicon em.mood-1 span{background:url(Link);}
ul.moodicons li.mood-2 span,.moodicon em.mood-2 span{background:url(Link);}
ul.moodicons li.mood-3 span,.moodicon em.mood-3 span{background:url(Link);}
ul.moodicons li.mood-4 span,.moodicon em.mood-4 span{background:url(Link);}
ul.moodicons li.mood-5 span,.moodicon em.mood-5 span{background:url(Link);}
ul.moodicons li.mood-6 span,.moodicon em.mood-6 span{background:url(Link);}
ul.moodicons li.mood-7 span,.moodicon em.mood-7 span{background:url(Link);}
ul.moodicons li.mood-8 span,.moodicon em.mood-8 span{background:url(Link);}
ul.moodicons li.mood-9 span,.moodicon em.mood-9 span{background:url(Link);}
ul.moodicons li.mood-10 span,.moodicon em.mood-10 span{background:url(Link);}
ul.moodicons li.mood-11 span,.moodicon em.mood-11 span{background:url(Link);}
ul.moodicons li.mood-12 span,.moodicon em.mood-12 span{background:url(Link);}
Code cho icon lớn
Quote:
ul.moodicons li.mood-1 span.big{background:url(Link);}
ul.moodicons li.mood-2 span.big{background:url(Link);}
ul.moodicons li.mood-3 span.big{background:url(Link);}
ul.moodicons li.mood-4 span.big{background:url(Link);}
ul.moodicons li.mood-5 span.big{background:url(Link);}
ul.moodicons li.mood-6 span.big{background:url(Link);}
ul.moodicons li.mood-7 span.big{background:url(Link);}
ul.moodicons li.mood-8 span.big{background:url(Link);}
ul.moodicons li.mood-9 span.big{background:url(Link);}
ul.moodicons li.mood-10 span.big{background:url(Link);}
ul.moodicons li.mood-11 span.big{background:url(Link);}
ul.moodicons li.mood-12 span.big{background:url(Link);}
(Update ngày 27/1/2010) olympia41124 : Đối với icon nhỏ ta chỉ cần đưa link vào một dòng code là các icon tự canh chỉnh, còn với icon lớn không hiểu mấy ông kỹ sư để thế nào mà nó không tự canh chỉnh nên đành update thêm đoạn code canh chỉnh cho icon lớn _ _!!
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top