Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/14/2011

Code Chèn theme hai mảnh dạng top-bot cho blog

Cuối cùng thì chúng ta cũng đến bài được mong đợi nhất : Chèn theme hai mảnh dạng top-bot cho Plus. Nếu như đã ai đó dùng 360 độ thì cũng làm quen với kiểu theme dạng top-bot rồi. Dạng này theme sẽ gồm hai hình ở phần trên (top) và dưới (bot) của blog. Đối với Plus thì có bốn cách chèn theme kiểu top-bot. Nếu bạn chưa rõ các khái niệm top,bot và theme thì xem bài sau >>> [360Plus Beta Medium] Khái niệm theme và một số khái niệm khác

Nào bây giờ ta sẽ bắt đầu với cách chèn theme thứ nhất. Sau đây là hình theme mẫuCode CSS cho cách chèn này 

Quote:
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{background: #dbf2f8;}/*olympia41124*/
#head{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/top56436565.jpg) no-repeat top center; height:750px;}/*olympia41124*/
#bd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/bot236577647.jpg) no-repeat bottom center;}/*olympia41124*/
Trong đó 

#dbf2f8 : là mã màu nền của blog để theme nhìn hài hòa, tùy theo màu của theme hai mảnh bạn chèn mà mã màu sẽ khác nhau

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/top56436565.jpg : là link hình top của theme 

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/bot236577647.jpg : là link hình bot của theme 

height:750px : là chiều cao của hình top


Sẽ có bạn thắc mắc là làm sao biết được chiều cao của hình top mà điền vào. Rất đơn giản, nếu bạn có hình thì nhấp chuột phải chọn View Background Image hoặc có trường hợp sẽ là View Image Nhấp chuột phải tiếp chọn Properties Bảng sau hiện ra, ta chú ý đến dòng Image Dimensions, ở trong ví dụ này là 1024x850 nghĩa là hình này cao 850px và chiều ngang 1024px. Để có thể xem được như ví dụ bạn cần sử dụng Mozilla Firefox, hướng dẫn cài đặt ở đây >>> [360Plus Beta Ready] Cài đặt và sử dụng trình duyệt web Mozilla Firefox Tiếp theo là cách chèn theme top-bot thứ hai, cách này gần giống cách một, nhưng chúng ta sẽ không cần phải tìm chiều cao của hình top và vị trí hình top cũng hơi khác so với cách thứ nhất Code CSS của cách này 
Quote:
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery {background: #dbf2f8;}/*olympia41124*/
#doc2{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/top56436565.jpg) no-repeat top center;}/*vietnam360plus.com*/
#bd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/bot236577647.jpg) no-repeat bottom center}/*olympia41124*/
Trong đó 

#dbf2f8 : là mã màu nền của blog để theme nhìn hài hòa, tùy theo màu của theme hai mảnh bạn chèn mà mã màu sẽ khác nhau

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/top56436565.jpg : là link hình top của theme 

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/bot236577647.jpg : là link hình bot của theme 

Nhược điểm của hai cách chèn trên dễ nhận thấy nhất đó là hình nền bị "bó ép" vào trong một không gian chật. Nhìn kỹ trong ví dụ sau thì hình bot bị mất khúc Sau đây là cách chèn theme top-bot thứ ba. Cách này có thể khắc phục lỗi của hai cách trên, không cần biết chính xác chiều cao của hình, hình không bị mất khúc. 

<

Code của cách chèn này

Quote:
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery {background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/bot46754764754.jpg) bottom no-repeat;}/*olympia41124*/
html {background: #1a8ec7 url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/top543636565.jpg) no-repeat top;}/*vietnam360plus.com*/
Trong đó 

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/bot46754764754.jpg : là link hình bot của theme

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/top543636565.jpg : là link hình top của theme

#1a8ec7 : là mã màu nền mà bạn có thể thay đổi cho phù hợp với theme

Tương tự đó là cách thứ tư chèn theme top-bot Code CSS của cách này

Quote:
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{background:transparent;}/*olympia41124*/
html {background: #1a8ec7 url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/top543636565.jpg) no-repeat top;}/*vietnam360plus.com*/
#ft{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/bot46754764754.jpg) no-repeat bottom center;border-top:none;height:850px;}/*olympia41124*/
#ft .info{font-size:0px;}/*vietnam360plus.com*/
Trong đó 

#1a8ec7 : là mã màu nền mà bạn có thể thay đổi cho phù hợp với theme

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/top543636565.jpg : là link hình top của theme

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/bot46754764754.jpg : là link hình bot của theme

height:850px : là chiều cao của hình bot của theme

Ngoài ra có code thứ năm có tác dụng không khác gì cách thứ tư

Quote:
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{background:transparent;}/*olympia41124*/
html {background: #1a8ec7 url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/top543636565.jpg) no-repeat top;}/*vietnam360plus.com*/
#tail{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/bot46754764754.jpg) no-repeat bottom center;border-top:none; height:850px;}/*olympia41124*/
#ft .info{font-size:0px;}/*vietnam360plus.com*/
#ft{background:transparent;}/*olympia41124*/
So với cách chèn thứ ba thì cách chèn thứ tư và thứ năm này hình top có vẻ sâu hơn và theme có vẻ dài hơn. Lưu ý khác với cách chèn theme một mảnh, bạn có thể thay đổi các chi tiết repeat, fixed nhưng đối với code ở trên thì bạn chỉ có thể thay link hình, mã màu và chiều cao hình
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top