Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/13/2011

Chèn một số kênh của VTC vào blog

Các bạn  hãy chọn và chèn vào html/javascript

Đây là code của một số kênh của VTC

:Code  ITV:
<embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://itv.vtc.vn/modules/mod_itv_video/flash/player.swf?file=itv_h&streamer=rtmp://119.18.184.226/live&type=rtmp&logo=http://i51.photobucket.com/albums/f353/chippro9x/logobxv.png&volume=80&autostart=true&repeat=none&backcolor=000000&frontcolor=EEEEEE&lightcolor=0066CC" width="460" height="320">
-------------------------
Code  VTC1:
<embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://img130.imageshack.us/img130/2533/player.swf?file=vtc&streamer=rtmp://117.103.225.14/vtc&type=rtmp&logo=http://i51.photobucket.com/albums/f353/chippro9x/logobxv.png&volume=80&autostart=true&repeat=none&backcolor=000000&frontcolor=EEEEEE" width="460" height="340"></embed>
--------------------
Code  VTC2:
<embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://img130.imageshack.us/img130/2533/player.swf?file=vtc21&streamer=rtmp://117.103.225.10/live&type=rtmp&logo=http://i51.photobucket.com/albums/f353/chippro9x/logobxv.png&volume=80&autostart=true&repeat=none&backcolor=000000&frontcolor=EEEEEE" width="460" height="340"></embed>
--------------------
Code  VTC8:
<embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://img130.imageshack.us/img130/2533/player.swf?file=vtc81&streamer=rtmp://117.103.225.10/live&type=rtmp&logo=http://i51.photobucket.com/albums/f353/chippro9x/logobxv.png&volume=80&autostart=true&repeat=none&backcolor=000000&frontcolor=EEEEEE" width="460" height="340"></embed>
--------------------
Code  VTC9:
<embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://img130.imageshack.us/img130/2533/player.swf?file=vtc91&streamer=rtmp://117.103.225.10/live&type=rtmp&logo=http://i51.photobucket.com/albums/f353/chippro9x/logobxv.png&volume=80&autostart=true&repeat=none&backcolor=000000&frontcolor=EEEEEE" width="460" height="340"></embed>
--------------------
Code  VTC10:
<embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://img130.imageshack.us/img130/2533/player.swf?file=vtc101&streamer=rtmp://117.103.225.10/live&type=rtmp&logo=http://i51.photobucket.com/albums/f353/chippro9x/logobxv.png&volume=80&autostart=true&repeat=none&backcolor=000000&frontcolor=EEEEEE" width="460" height="340"></embed>

Ngoài ra mình còn cập nhật thêm một số kênh khác như:

Kênh Hà Nội:

<embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://img130.imageshack.us/img130/2533/player.swf?file=hanoi11&streamer=rtmp://117.103.225.10/live&type=rtmp&s.tug89=http://789.photobucket.com/s.tug89&volume=80&autostart=true&repeat=none&backcolor=000000&frontcolor=EEEEEE" width="460" height="340"></embed>

Kênh HTV 7:

<embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://img130.imageshack.us/img130/2533/player.swf?file=htv7&streamer=rtmp://117.103.225.10/live&type=rtmp&s.tug89=http://789.photobucket.com/s.tug89&volume=80&autostart=true&repeat=none&backcolor=000000&frontcolor=EEEEEE" width="460" height="340"></embed>

Kênh HTV 9:

<embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://img130.imageshack.us/img130/2533/player.swf?file=htv91&streamer=rtmp://117.103.225.10/live&type=rtmp&s.tug89=http://789.photobucket.com/s.tug89&volume=80&autostart=true&repeat=none&backcolor=000000&frontcolor=EEEEEE" width="460" height="340"></embed>

Kênh VTV 1:

<embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://img130.imageshack.us/img130/2533/player.swf?file=vtv1&streamer=rtmp://117.103.225.14/vtc&type=rtmp&s.tug89=http://789.photobucket.com/s.tug89&volume=80&autostart=true&repeat=none&backcolor=000000&frontcolor=EEEEEE" width="460" height="340"></embed>

Kênh VTV 2:

<embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://img130.imageshack.us/img130/2533/player.swf?file=vtv21&streamer=rtmp://117.103.225.10/live&type=rtmp&s.tug89=http://789.photobucket.com/s.tug89&volume=80&autostart=true&repeat=none&backcolor=000000&frontcolor=EEEEEE" width="460" height="340"></embed>

Kênh VTV 3:

<embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://img130.imageshack.us/img130/2533/player.swf?file=vtv32&streamer=rtmp://118.143.234.130/live&type=rtmp&s.tug89=http://789.photobucket.com/s.tug89&volume=80&autostart=true&repeat=none&backcolor=000000&frontcolor=EEEEEE" width="460" height="340"></embed>

Kênh VTV 4:

<embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://img130.imageshack.us/img130/2533/player.swf?file=vtv4&streamer=rtmp://117.103.225.10/live&type=rtmp&s.tug89=http://789.photobucket.com/s.tug89&volume=80&autostart=true&repeat=none&backcolor=000000&frontcolor=EEEEEE" width="460" height="340"></embed>

Kênh VOV1:

<embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://img130.imageshack.us/img130/2533/player.swf?file=vov1&streamer=rtmp://123.30.50.46:8080/live&type=rtmp&s.tug89=http://789.photobucket.com/s.tug89&volume=80&autostart=true&repeat=none&backcolor=000000&frontcolor=EEEEEE" width="460" height="340"></embed>

Kênh VOV2:

<embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://img130.imageshack.us/img130/2533/player.swf?file=vov2&streamer=rtmp://117.103.225.10/live&type=rtmp&s.tug89=http://789.photobucket.com/s.tug89&volume=80&autostart=true&repeat=none&backcolor=000000&frontcolor=EEEEEE" width="460" height="340"></embed>

Kênh VOV3:

<embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://img130.imageshack.us/img130/2533/player.swf?file=vov3&streamer=rtmp://117.103.225.10/live&type=rtmp&s.tug89=http://789.photobucket.com/s.tug89&volume=80&autostart=true&repeat=none&backcolor=000000&frontcolor=EEEEEE" width="460" height="340"></embed>

Kênh VOV5:

<embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://img130.imageshack.us/img130/2533/player.swf?file=vov5&streamer=rtmp://117.103.225.10/live&type=rtmp&s.tug89=http://789.photobucket.com/s.tug89&volume=80&autostart=true&repeat=none&backcolor=000000&frontcolor=EEEEEE" width="460" height="340"></embed>

Share this post
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

1 nhận xét

 1. Sao mình chèn thử một số kênh vào thử mà nó bị lỗi server hén, code bị lỗi gì há bạn?

  Trả lờiXóa

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top