Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/28/2011

Chèn comment phân cấp vào Blogspot của bạn


Từ lâu, hệ thống comment đơn cấp của Blogspot đã trở thành điểm soi mói và chê trách từ người dùng của các nền tảng khác. Tuy nhiên, kể từ thời điểm này, điều đó chỉ còn là quá khứ vì Blogspot chúng ta đã thực sở hữu hệ thống comment phân cấp hoàn chỉnh không kém gì các hệ thống khác.
Xem ảnh Demo
Cách thực hiện: vào Thiết kê -> Chỉnh sửa HTML -> Mở rộng tiện ích mẫu

1. Thêm CSS

Hãy tìm đoạn code sau:
]]></b:skin>
Rồi dán lên trên đoạn vừa tìm được bằng đoạn code sau:
#comments h4 {font-size: 24px;font-weight: normal;margin: 20px 0;}
.cm_wrap {clear: both;margin-bottom: 10px;float: right;width: 100%;}
.cm_head {margin: 0;width: 70px;float: left;}
.cm_avatar {margin: 0;vertical-align: middle;border: 1px solid #DDD;padding: 3px;background: white;width: 35px;height: 35px;}
.cm_reply {padding-top: 5px;}
.cm_reply a {display: inline-block;margin: 0;padding: 1px 6px;border: 1px solid #C4C4C4;border-top-color: #E4E4E4;border-left-color: #E4E4E4;color: #424242 !important;text-align: center;text-shadow: 0 -1px 0 white;text-decoration: none;-webkit-border-radius: 2px;-moz-border-radius: 2px;border-radius: 2px;background: #EDEDED;background: -webkit-gradient( linear, left top, left bottom, color-stop(.2, white), color-stop(1, #E5E5E5) );background: -moz-linear-gradient( center top, white 20%, #E5E5E5 100% );font: 11px/18px sans-serif;}
.cm_reply a:hover {text-decoration: none !important;;background: #ccc;;background: -webkit-gradient(linear,left top,left bottom,color-stop(.2, #eeeeee),color-stop(1, #cccccc));;background: -moz-linear-gradient(center top,#eeeeee 20%,#cccccc 100%);;}
.cm_entry {padding: 16px;background: #F7F7F7;border: 1px solid #E4E4E4;overflow: hidden;}
.cm_arrow {display: block;width: 9px;height: 18px;background: url(http://4.bp.blogspot.com/-8luuqzWL1do/Tl9RmQ6dG6I/AAAAAAAAB6I/1ZxWKOXXlxE/s1600/comment-arrow.png) no-repeat;position: absolute;margin-left: -25px;}
.cm_info {margin-bottom: 5px;}
.cm_name {font-weight: bold;font-size: 12px;float: left;}
.cm_date {font-size: 10px;float: right;font-style: italic;color: #CCC;}
.cm_entry p {margin: 0;font-size: 13px;color: #666;}
.cm_pagenavi {font-size: 10px;text-transform: uppercase;color: #666;text-shadow: 1px 1px white;font-weight: bold;}
.cm_pagenavi a {color: #666;text-decoration: none;padding:10px;}
.cm_pagenavi a:hover {text-decoration: underline;}
.cm_pagenavi span {color: #888;background: white;padding: 4px;border: 1px solid #E0E0E0;}

2. Sửa XML

Bạn mở trình soạn thảo template ở chế độ mở rộng rồi tìm đoạn code sau:
<b:includable id='comments' var='post'>
Gọi đây là đoạn code A. Sau đó bạn hãy tìm đoạn code B như sau (nằm dưới và gần đoạn code A nhất):
</b:includable>
Thay tất cả code ở giữa đoạn A và B bằng đoạn code sau:
<div class='comments' id='comments'>
 <a name='comments'/>
 <b:if cond='data:post.allowComments'>
    <h4>
       <b:if cond='data:post.numComments &gt; 0'>
     <b:if cond='data:post.numComments == 1'>
      <span id='cm_total'>1</span> comment
     <b:else/>
      <span id='cm_total'><data:post.numComments/></span> comments
     </b:if>
    </b:if>
    </h4>
    
    <div id='cm_reply_css'></div>
    
    <div class='cm_pagenavi' id='cm_page'></div>
    
    <div id='cm_block'>
      <b:loop values='data:post.comments' var='comment'>
        <b:if cond='data:comment.isDeleted'>
        <b:else/>
        
          <div expr:id='data:comment.anchorName'>
            <div class='cm_wrap'>
              <a expr:name='data:comment.anchorName'/> 
              <div class='cm_head'>
                <div class='cm_avatar'>
                  <b:if cond='data:blog.enabledCommentProfileImages'>
                    <data:comment.authorAvatarImage/>
                  </b:if>            
                </div>
                <div class='cm_reply'>
                  <a expr:href='&quot;https://www.blogger.com/comment.g?blogID=423434999636488318&amp;postID=&quot; + data:post.id + &quot;&amp;isPopup=true&amp;postBody=%40%3C%61%20%68%72%65%66%3D%22%23&quot; + data:comment.anchorName + &quot;%22%3E&quot; + data:comment.author + &quot;%3C%2F%61%3E#form&quot;' onclick='javascript:window.open(this.href, &quot;bloggerPopup&quot;, &quot;toolbar=0,location=0,statusbar=1,menubar=0,scrollbars=yes,width=600,height=500&quot;); return false;'>Reply</a>
                </div>
              </div>

              <div class='cm_entry'>
                <span class='cm_arrow'></span>
                <div class='cm_info'>
                  <div class='cm_name'>
                    <b:if cond='data:comment.authorUrl'>
                      <a expr:href='data:comment.authorUrl' rel='nofollow' target='_blank'>
                        <data:comment.author/>
                      </a>
                    <b:else/>
                      <b><data:comment.author/></b>
                    </b:if>
                  </div>
                  <div class='cm_date'>
                    <data:comment.timestamp/>
                    <b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/>
                  </div>
                  <div class='clear'/>                  
                </div>
                
                <p><data:comment.body/></p>
              </div>
            </div>
          </div>
        </b:if>       
   </b:loop>
    </div>

    <div class='cm_pagenavi' id='cm_page_copy'></div>
&lt;script type="text/JavaScript"&gt;
&lt;!--
/*Comment thread*/
/*By Ta Van Nam from http://namkna.blogspot.com/*/

--&gt;&lt;/script&gt;  <b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
      <b:if cond='data:post.allowNewComments'>
        <b:include data='post' name='comment-form'/>
      <b:else/>
        <data:post.noNewCommentsText/>
      </b:if>
      <b:else/>
      <b:if cond='data:post.allowComments'>
        <a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><data:postCommentMsg/></a>
      </b:if>
  </b:if>

 </b:if>
 </div>
Thay 4234349996364883184 bằng ID blog của bạn 
+- Cách xác định ID blogspot:
- bạn vào Thiết kế sau đó copy URL của trang Thiết kế

Trong đó phần chữ màu đỏ là ID:
http://www.blogger.com/rearrange?blogID=2247542137056218612
Cuối cùng, chỉ cần SAVE TEMPLATE và ra blog để chiêm ngưỡng thành quả. Với hệ thống comment mới, chúc blog các bạn ngày càng thành công hơn nữa.
Chúc thành công!
Share this post
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top