Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/15/2011

Căn giữa và hiệu ứng nhấp nháy cho tiêu đề các modun trong blog


1.Căn giữa cho tiêu đề các modun trong blog :
A.căn    giữa đối với từng modun riêng biệt,ai thích làm cho modun nào thì sử dụng code tương ứng ở bên nha :
+ modun tự tạo số 1 :  #user_mod_10001 h2{text-align:center;}
+ modun tự tạo số 2 :  #user_mod_10002 h2{text-align:center;}
+ modun tự tạo số 3 :  #user_mod_10003 h2{text-align:center;}
+ modun tự tạo số 4 :  #user_mod_10004 h2{text-align:center;}
+ modun tự tạo số 5 :  #user_mod_10005 h2{text-align:center;}
+ modun tự tạo số 6 :   #user_mod_10006 h2{text-align:center;}
+ modun tự tạo số 7 :  #user_mod_10007 h2{text-align:center;}
+ modun tự tạo số 8 :  #user_mod_10008 h2{text-align:center;}
+ modun tự tạo số 9 :   #user_mod_10009 h2{text-align:center;}
+ modun tự tạo số 10 :  #user_mod_10010 h2{text-align:center;}
+ modun bình luận mới nhất :  #comment_new h2{text-align:center;}
+ Modun bài mới nhất :  #article_new h2{text-align:center;}
+ Modun thư mục riêng :  #folder h2{text-align:center;}
+ modun danh sách bạn bè :   #friendlist_module h2{text-align:center;}
+ modun bài viết :      #article_list_module h2{text-align:center;}
+ modun tìm kiếm :  #search_module h2{text-align:center;}
+ modun cập nhật ngày :  #update_date h2{text-align:center;}
+ modun lịch : #calendar h2{text-align:center;}
+ modun thống kê : #statistic h2{text-align:center;}
B.code căn giữa  tiêu đề cho tất cả các modun trong blog :
Sử dụng code chung này :
h2{text-align:center;}
2.Hiệu ứng nhấp nháy cho tiêu đề các modun :
A.Vì lý do nào đó mà bạn chỉ muốn cho tiêu đề modun này,hay modun kia nhấp nháy,vậy thì sử dụng một code nào đó trong đây nhá ,copy và paste vào css ha :
+ modun tự tạo số 1 :  #user_mod_10001 h2{text-decoration:blink;}
+ modun tự tạo số 2 :  #user_mod_10002 h2{text-decoration:blink;}
+ modun tự tạo số 3 :  #user_mod_10003 h2{text-decoration:blink;}
+ modun tự tạo số 4 :  #user_mod_10004 h2{text-decoration:blink;}
+ modun tự tạo số 5 :  #user_mod_10005 h2{text-decoration:blink;}
+ modun tự tạo số 6 :   #user_mod_10006 h2{text-decoration:blink;}
+ modun tự tạo số 7 :  #user_mod_10007 h2{text-decoration:blink;}
+ modun tự tạo số 8 :  #user_mod_10008 h2{text-decoration:blink;}
+ modun tự tạo số 9 :   #user_mod_10009 h2{text-decoration:blink;}
+ modun tự tạo số 10 :  #user_mod_10010 h2{text-decoration:blink;}
+ modun bình luận mới nhất :  #comment_new h2{text-decoration:blink;}
+ Modun bài mới nhất :  #article_new h2{text-decoration:blink;}
+ Modun thư mục riêng :  #folder h2{text-decoration:blink;}
+ modun danh sách bạn bè :   #friendlist_module h2{text-decoration:blink;}
+ modun bài viết :      #article_list_module h2{text-decoration:blink;}
+ modun tìm kiếm :  #search_module h2{text-decoration:blink;}
+ modun cập nhật ngày :  #update_date h2{text-decoration:blink;}
+ modun lịch : #calendar h2{text-decoration:blink;}
+ modun thống kê : #statistic h2{text-decoration:blink;}
B.Còn ai muốn tất cả tiêu đề các modun đều nhấp nháy thì sử dụng code ngắn gọn như thế này :
h2{text-decoration:blink;}
3.Căn giữa và nhấp nháy cho tiêu đề tất cả các modun trong blog :
Code :
h2{text-decoration:blink;text-align:center;}
4.Hiệu ứng nhấp nháy < Blink > cho chữ trong blog
Khi bạn viết bài,một số câu chữ,một số lời nói bạn cố tình muốn người khác để ý,vậy tại sao bạn không thêm hiệu ứng nhấp nháy cho câu chữ quan trọng đó ! Hay phải không nào ?
Sử dụng code :
<span style=”text-decoration:blink;”>Nội dung bài viết muốn nhấp nháy</span>
Khó hiểu phải không ạ ? hj` cứ từ từ ! đây tớ sẽ nói cụ thể như thế này :
Bước một : Bạn viết một câu chữ nào đó ví dụ như : Thiên thần tuyết I love you forever
Bước 2 : bạn muốn dòng chữ này nhấp nháy : hãy check nút HTML lên nhé,được chưa ạ ?
Bước 3 : Sau đó Chèn lệnh này : <span style=”text-decoration:blink;”> vào trước dòng chữ đó và thêm
</span> vào sau dòng chữ đó ,như thế này này :
<span style=”text-decoration:blink;”>Thiên thần tuyết I love you forever</span>
Bước 4 : Bây giờ check bỏ nút HTML lên và nhìn thành quả của mình,ấn nút đăng lên là xong,dòng chữ ấy sẽ nhấp nháy  
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top