Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/28/2011

Cách vẽ một quả táo màu xanh rất ngon mắt với PS


Đây là hình Quả táo sau khi hoàn thành. Trông rất ngon phải không các bạn.
Nào chúng ta hãy bắt tay vào việc tạo ra nó nhé.

Bước1:
Tạo một file mới với các thong số như hình dưới:


Bước 2:
Tạo một Layer mới đặt tên là "Qua tao", tiếp theo dùng công cụ Elliptical Marquee Tool tạo một vùng chọn  hình tròn rồi dùng công cụ Gradient Tool với thiết lập Foreground Color #88cc33 and Background Color #005522 tô lên vùng chọn để được kết quả như hình dưới.
Bước 3:
Áp dụng Shadow layer style với các thông số Blend Mode set to Multiply, Opacity at 75%, Angle set to -90 degrees, Distance set to 45 pixels, and Size set to 80 pixels. (xem hình dưới)

Bước 4:
Tạo một layer mới với tên "Texture." nhấn giữ phím Ctrl và click vào Layer "Qua tao" để load lại vùng chọn. Vẫn sử dụng 2 màu ở bước 1 để áp dụng bộ lọc  Filter > Render > Clouds.
Tiếp theo áp dụng Filter > Distort > Spherize, với thông số Amount to 100% and Mode to Normal.
Chỉnh lại Layer Blending Mode ở chế độ Soft Light. Kết quả như hình dưới.

Bước 5:
Tạo một Layer mới  với tên là "Dots." Dùng Brush Tool và đặt Foreground Color = #ccdd99.
Master Diameter= 5 , Hardness=100, sau đó Click để tạo nhiều dấu chấm lên bề mặt hình quả táo.
Vào Filter > Blur > Motion Blur, Thiết lập Angle = 90 degrees,  Distance= 3 pixels. Tiếp theo vào Filter > Distort > Spherize,thiết lập Amount= 100, Mode= Normal rồi nhấn áp dụng. Nhấn Ctrl + Phím D để bỏ vùng chọn. Kết quả như hình dưới.
Bước 6:
Tạo một Layer với tên là "Dent". Dùng công cụ Elliptical Marquee tạo một vùng chọnnhư hình dưới, đổ màu trắng rồi bỏ vùng chọn. Tạo một Layer khác vơi tên "Dent Shadow." sau đó tạo vùng chọn hình elip và đổ màu đen cho nó.
Nhấn phím Alt và Click vào đường rang giới giữa layer "Dent Shadow" và "Dent" layers trong Layers Palette. Nhấn phím Del để xóa nó. Khi đó Layer "Dent" sẽ là Clipping Mask cho layer "Dent Shadow". Tiếp theo vào layer "Dent" trong Layers Palette và đặt Blending Mode= Multiply.
Trở lại layer "Dent Shadow" và áp dụng bộ lọc Gaussian Blur filter với radius = 17 pixels. Chỉnh Layer Opacity = 75%. Chú ý điều chỉnh thông số Radius của Gaussian Blur filter tránh để lại vết trên hình tròn (xem hình dưới).

Bước 7:
Bây giờ ta sẽ tạo thêm các hiệu ứng ánh sáng cho quả táo nhé .
Tạo một Layer mới và đặt tên là "Highlight 1.". Dùng công cụ Elliptical Marquee tạo vùng chọn hình elip, như hình dưới, to nó với màu trắng nhé. Tương tự tạo một hình elip lớn hơn (xem hình dưới), sau đó nhấn Delete để xóa phần trắng phía trên. Bỏ chọn rồi áp dụng bộ lọc Filter > Blur > Gaussian Blur với Radius =10 pixels.


Bước 8:
Tạo một Layer mới và đặt tên là "Highlight 2." Dùng công cụ Elliptical Marquee tạo vùng chọn hình elip, như hình dưới, to nó với màu trắng. Tiếp theo tạo một hình elip lớn hơn (xem hình dưới), sau đó nhấn Delete chỉ để lại phần trắng phía trên (nhớ xóa cả miếng trắng lòi ra phía dưới nhé). Bỏ chọn rồi áp dụng bộ lọc Filter > Blur > Gaussian Blur với Radius =8 pixels.

Bước 9:
Tạo một Layer đặt phía trên layer "Dots" và đặt tên là "Red." Tạo vùng chọn hình tròn và đổ màu Color= #ffbe00. Click đúp vào layer "Apple" để load vùng chọn. Áp dụng Filter > Blur > Gaussian Blur với Radius = 50 pixels. Chỉnh chế độ layer Blending Mode = Hue. Nhấn Ctrl+D để bỏ vùng chọn.

Bước 10:
Tạo một Layer nằm dưới layer "Red" và đặt tên là "Yellow." Tạo vùng chọn hình tròn và đổ màu Color= #fff444 (xem hình dưới). Ctrl+Click vào layer "Apple" để load vùng chọn. Áp dụng bọ lọc Filter > Blur > Gaussian Blur với thông số Radius=50 pixels. Tiếp đó chỉnh Blending Mode = Hard Light và Opacity = 75%. Nhấn tổ hợp Ctrrl+D để bỏ vùng chọn.

Bước 11:
Tạo một layer đặt trên cùng với tên "Reflection." Dùng công cụ Rectangular Marquee tạo vùng và tô màu trắng như hình dưới. Tiếp tục dùng công cụ trên cắt thành 4 hình chữ nhật như hình dưới.

Bước 12:
Vào Palette và tạo một Layer Mask với layer "Reflection" bằng cách Click vào Add Layer Mask button. Dùng công cụ Gradient Tool, để chế độ Linear Gradient. To lên Layer Mask như hình dưới.
Quay lại chọn layer "Reflection" rồi áp dụng bộ lọc  Filter > Blur > Gaussian Blur với thông số Radius = 8 pixels. Vào Edit > Transform > Warp, chọn Arc từ presets list, đặt Bend to=20%.

Bước 13:
Tạo một layer vơi tên "Stalk.". Dùng công cụ Pen, vẽ một đường cong hình cuống trái táo như hình dưới. Mở hộp Brushes Palette và thiết lập các thông số theo hình dưới.Kết hợp công cụ tạo vùng chọn để tạo vùng như hình dưới để xóa phần gốc của cuống trái táo.

Bước 14:
Tạo mọt layer mới với tên "Stalk Highlight." Dùng Brush Tool với thiết lập Master Diameter = 5 pixels. Đặt Foreground Color = white. Vào Paths Palette, với Work Path đã được chọn, mở  Paths Palette pop-up menu, chọn Stroke Path, thiết lập Tool = Brush, nhấn OK.
Ctrl+ Click vào layer "Stalk" để load vùng chọn. Vào Filter > Blur > Gaussian Blur và áp dụng với thông số Radius = 1 pixel. Thiết lập layer Opacity = 40%.
Chọn layer "Stalk" và áp dụng bộ lọc Filter > Noise > Add Noise. Thiết lập Amount = 3%,  Distribution = Uniform, nhớ chọn vào Monochromatic nhé. Cuối cùng hãy bỏ chọn bằng Ctrl+D.
Có thể dùng thêm Burn Tool, (với Master Diameter = 65 pixels và Hardness = 0%), tô cho phần dưới cuống tối đi chút ít (xem hình dưới).

Bước 15:
Bạn tự sáng tạo thê bóng đổ cho cuống và trái táo theo ý các bạn nhé.
Bước cuối cùng để cho hình trái táo tông tự nhiên ta nên thu nhỏ bớt phần dưới quả tao. Trước hết hãy Click chuột phải vào "Apple" group và chọn Merge.Vào Edit > Transform > Warp để chỉnh các góc nhằm tạo hình trái táo như bạn muốn.(xem hình dưới)

Cuối cùng ta thu được hình ảnh hoàn chỉnh của một trái táo thật ngon mắt.
Chúc các bạn thành công!

Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top