Chia sẻ thủ thuật blogspot - blogger

luat1x1

10/13/2011

Cách tạo thêm "Các Bài Liên Quan" sau bài viết tren blogspot

- Trước tiên, bạn vào Template -> Edit HTML, nhớ sao lưu một bản Full Template trước khi chỉnh sửa.
- Click chọn Expand Widget Templates
- Bấm Ctrl+F để bật hộp tìm kiếm của trình duyệt, xong gõ từ khóa cần thiết đề tìm dòng 

<p class='post-footer-line post-footer-line-3'/>

Bạn sẽ thấy 1 đoạn code có dạng như sau:
Chèn đoạn CODE 1 này ngay dưới thẻ thứ hai và bên trên dòng </b:includable>
CODE 1:
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<div class='widget-content'>
<h2>Các bài liên quan</h2>
<div id='data2007'/><br/><br/>
<div id='hoctro' style="display:none">Widget by <u><a href='http://tranphucminh.blogspot.com'>TranPhucMinh</a>
</u></div>
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
homeUrl3 = &quot;tranphucminh.blogspot.com&quot;;
maxNumberOfPostsPerLabel = 5;
maxNumberOfLabels = 10;

function listEntries10(json) {
var ul = document.createElement(&#39;ul&#39;);
var maxPosts = (json.feed.entry.length &lt;= maxNumberOfPostsPerLabel) ?
json.feed.entry.length : maxNumberOfPostsPerLabel;
for (var i = 0; i &lt; maxPosts; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var alturl;
for (var k = 0; k &lt; entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == &#39;alternate&#39;) {
alturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
var li = document.createElement(&#39;li&#39;);
var a = document.createElement(&#39;a&#39;);
a.href = alturl;
var txt = document.createTextNode(entry.title.$t);
a.appendChild(txt);
li.appendChild(a);
ul.appendChild(li);
}
for (var l = 0; l &lt; json.feed.link.length; l++) {
if (json.feed.link[l].rel == &#39;alternate&#39;) {
var raw = json.feed.link[l].href;
var label = raw.substr(homeUrl3.length+21);
label = decodeURIComponent(label);
var txt = document.createTextNode(label);
var h = document.createElement(&#39;h4&#39;);
h.appendChild(txt);
var div1 = document.createElement(&#39;div&#39;);
div1.appendChild(h);
div1.appendChild(ul);
document.getElementById(&#39;data2007&#39;).appendChild(div1);
}
}
}
function search10(query, label) {
var script = document.createElement(&#39;script&#39;);
script.setAttribute(&#39;src&#39;, &#39;http://&#39; + query + &#39;/feeds/posts/default/-/&#39;+ label +&#39;?alt=json-in-script&amp;callback=listEntries10&#39;);
script.setAttribute(&#39;type&#39;, &#39;text/javascript&#39;);
document.documentElement.firstChild.appendChild(script);
}
var labelArray = new Array();
var numLabel = 0;
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
textLabel = &quot;<data:label.name/>&quot;;

var test = 0;
for (var i = 0; i &lt; labelArray.length; i++)
if (labelArray[i] == textLabel) test = 1;
if (test == 0) {
labelArray.push(textLabel);
var maxLabels = (labelArray.length &lt;= maxNumberOfLabels) ?
labelArray.length : maxNumberOfLabels;
if (numLabel &lt; maxLabels) {
search10(homeUrl3, textLabel);
numLabel++;
}
}
</b:loop>
</b:loop>
&lt;/script&gt;
</div>
</b:if><br/>

*** Lưu ý: Trước khi Copy và Paste vào template, các bạn hãy thay các thông số màu đỏ cho phù hợp. Cụ thể:

+ Các bài liên quan: tiêu đề mà bạn thích

+ tranphucminh.blogspot.com : địa chỉ blog của bạn

+ maxNumberOfPostsPerLabel = 10 : số bài tối đa của mỗi label mà bạn muốn hiện

+ maxNumberOfLabels = 5 : số label tối đa mà bạn muốn hiện
- Save template lại. Thế là xong rồi đó.
Ưu điểm: Code load nhanh,dễ làm,không liên quan tới Feed...

Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Luat1x1
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top